Hopp til innhold

To personer omkom i ulykken: – Ingen funn tyder på tekniske feil

Havarikommisjonen mener det stummende mørket kan være en årsak til flyulykken som krevde to menneskeliv i februar.

Hovedvraket heises opp

Hovedvraket bar preg av det kraftige sammenstøtet da det ble hentet opp fra havbunnen.

Foto: Statens Havarikommisjon for Transport

Foreløpige funn etter flyulykken ved Svolvær lufthavn i februar tyder ikke på at det har vært noen tekniske feil ved flyet. Statens havarikommisjon for transport skriver fredag at flyet skulle på en nattflyging til Svolvær.

Etter å ha nådd om lag 500 fot startet det en sving mot høyre, før høyden raskt avtok. Småflyet traff vannflaten med stor kraft i kort avstand fra baneenden.

Kort tid etter ble de to om bord funnet omkommet.

– Havarikommisjonen har innhentet og analysert mye informasjon i forbindelse med ulykken, skriver de på sine nettsider.

Heving av flyvrak i Svolvær

I slutten av februar ble flyvraket hevet fra havbunnen utenfor Svolvær lufthavn.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Mørket kan være en årsak

De skriver at den tekniske gjennomgangen av flyet og vrakdelene er avsluttet. Det er ikke gjort funn som peker mot at det var tekniske feil ved flyet.

Det var mørkt da flygingen ble påbegynt. Piloten fløy etter visuelle flygeregler, noe som innebærer at han navigerte etter visuelle referanser i området rundt. Dette er fullt lovlig, men den aktuelle natten skal det ifølge havarikommisjonen ha vært usedvanlig mørkt.

Det kan ha vært en av årsakene til havariet.

– Nord for flyplassen er det få eller ingen lys som kan tjene som referanse for å holde kurs og stilling på flyet. Mye peker derfor mot at de to om bord kort tid etter avgang mistet kontroll over flyet grunnet manglende visuelle referanser, skriver havarikommisjonen.

De videre undersøkelsene vil nå handle om kravene og opplæringen for flyging om natten med visuelle referanser.