To nye kull på Saltfjellet

Fjellreven er fortsatt oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015), men støttetiltak og forekomst av smågnagere sørger for at utviklingen går riktig vei. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har registrert totalt 40 nye fjellrevkull i Norge i år med totalt 192 valper, og totalt 71 kull i Skandinavia. På Saltfjellet er det registrert to nye kull.

Fjellrev på Saltfjellet
Foto: Lars-Petter Kalkenberg