To milliarder ekstra til kommunene

Kommunene i Nordland får cirka 600 millioner kroner mer i frie inntekter i 2009.

Høststorm i Bodø, fra moloen

31 av 44 kommuner kan forvente en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Kommunene i Nordland anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,4 prosent i 2009, mens fylkeskommunen anslås å få en vekst på 9,0 prosent.

31 av 44 kommuner kan forvente en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis.

I sum økes de frie inntektene til kommunene i Nordland med 614,2 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Totalt får kommunene 2,4 milliarder kroner mer enn det som ble foreslått i sommer.

Fauske er den kommunen som får den største økningen - hele 6,8 prosent.

ROBEK-kommunen Øksnes

2,4 milliarder ekstra til kommunene vil gi cirka 2,4 million kroner mer til Øksnes kommune.

23.september ble Øksnes kommune ført opp på Robek-lista til fylkesmannen i Nordland. Kommuner som bruker mer enn to år på inndekning av merforbruk, skal i henhold til kommuneloven føres opp i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Dette betyr at kommunen får begrenset økonomisk handlefrihet.

De ekstra pengene som regjeringen nå gir kommunene vil hjelpe Øksnes et stykke på vei. Totalt må Øksnes dekke inn 20 millioner kroner over en tre-fire års periode, mens det for 2009 er en utfordring på 10 millioner.

- Det vil selvfølgelig ha betydning, men vi har store utfordringer. For å kunne holde det nivået som vi har på innværenede år har vi en utfordring på omkring 10 millioner kroner. Bakgrunnen for det er renteøkning i løpet av dette året, og at vi har et tjenestenivå som ligger høyere enn det rammene tilsier, sier rådmann Ole Martin Karlsen i Øksnes kommune.