Bare to av 100 «rovdyrtap» kan bevises

Det har aldri vært dokumentert så få sau og lam drept av rovdyr som i fjor. Likevel har søknadene om rovdyrerstatning gått til himmels. – Overraskende, synes Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Gaupe på jakt etter lam

HER TAS LAMMET: Gaupa kaster seg over et lam ved Fauske i 2009 - en sjelden dokumentasjon på at sau tas av rovdyr.

Foto: Jostein Hunstad

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Mens det aldri har vært dokumentert så få sau og lam drept av freda rovvilt som i fjor, var det en økning i antall dyr det søkes erstatning for i Nordland.

Til sammen ble det utbetalt cirka 9,7 millioner kroner i erstatning for 4.476 sau og lam drept av fredet rovvilt.

Det er imidlertid et stort gap mellom antall dyr bøndene vil ha erstattet, og antall dyr som Statens naturoppsyn (SNO) har kunnet dokumentere er drept av rovdyr, viser tall fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

149 kunne dokumenteres

Erstatningsoppgjøret for sau tatt av fredet rovvilt i Nordland beitesesongen 2010 ble ferdigstilt før jul.

Totalt ble det søkt om erstatning for over 8500 sau og lam i fylket, noe som er en økning på 500 dyr, mens bare 149 sau og lam ble dokumentert drept av freda rovvilt.

Sauekadaver tatt av jerv

Sauekadaver tatt av jerv.

Foto: Sverre Birkelund

– Vi kan ikke forklare

– Vi forstår ikke at det i år skulle være så store tap til rovvilt. Vi trodde utover sommeren, da det var lite dokumentasjon, at søknadene om erstatning kom til å gå ned, sier Gunn Karstensen i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dette betyr at det for hvert kadaver som er dokumentert til fredet rovvilt blir det erstattet cirka 30 sau.

– Så har det alltid vært, for det lar seg ikke gjøre å dokumentere alle tilfeller.

– Vi kan ikke forklare den store forskjellen. Vi forstår ikke at rovdyrtapene skulle være så høye i fjor. Da det utover sommeren i fjor nesten ikke ble dokumentert tap, trodde vi at søknadene om erstatning kom til å gå ned, sier Karstensen.

Dårlig sommer

Hun tror årsaken kanskje kan forklares med den dårlige sommeren.

– Kanskje vi kan forklare det med at det har vært en dårlig sommer med lite folk ute i naturen som oppdager kadaver, kanskje har vi flere rovvilt. Det kan være flere forskjellige grunner, men vi kan ikke gi en god forklaring, sier hun.

Rovvilterstatninger sau og lam i Nordland
Foto: Fylkesmannen i Nordland