To år etter fusjon: Mener Tromsø bryter avtale

Under fusjonsbølgen i Universitets-Norge i 2015 valgte Høgskolen i Narvik å slå seg sammen med Tromsø. To år etter slår samarbeidet sprekker.

Høgskolen i Narvik

Det er to år siden Høgskolen i Narvik fusjonert med UiT. Campus Narvik har i dag 1900 studenter.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I brevet til rektor ved UiT, Anne Husebekk, reagerer Rolf Ole Eriksen, nestleder i UiTs teknologisk fakultet i Narvik, på det han mener er fremtidsplaner uten hensyn til Narvik.

Kritikken går på vurdering av fakultetsmodell, og en samling av makt i Tromsø. En prosess Eriksen mener er preget av hastverk, mangelfullt faglig grunnlag og kort høringsfrist.

Rolf Ole Eriksen

Rolf Ole Eriksen er nestleder i fakultetsstyret.

Foto: Privat

– Ledelsen ved UiT utreder den fremtidige organiseringen av universitetet uten at premissene for fusjonen med Høgskolen i Narvik er lagt til grunn.

Vedtok at fakultet skulle styres fra Narvik

Det var 30. januar i 2015 at styret ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad vedtok å fusjonere med universitetet. Ønsket om å knytte HiN til Tromsø, kom til tross for at fylkesrådet i Nordland lovet 50 millioner i utviklingsstøtte dersom HiN ble værende i fylket.

Som en del av fusjonen ble fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi opprettet og vedtatt styrt fra Narvik. Dette ble formalisert i en kongelig resolusjon.

I midten av februar leverte en arbeidsgruppe nedsatt av UiT, som skulle se på fakultetsmodeller for bedre effektivitet, kvalitet og resultater, sin rapport.

Ifølge Eriksen innstilte arbeidsgruppen på en organisasjonsmodell med tre fakulteter samlet i Tromsø. Ledelsen ved UiT har sendt rapporten på høring, hvor de slår fast at myndigheten til å bestemme hvordan universitetet skal organiseres ligger hos styret.

– Presterer ikke godt nok

Anne Husebekk

Anne Husebekk er rektor og styreleder ved UiT.

Foto: Petter Strøm / NRK

UiT har i dag om lag 15.500 studenter og rundt 3.300 ansatte. Rektor Anne Husebekk er overrasket over kritikken.

– Det er universitetsstyrets oppgave å vurdere hvordan UiT skal organiseres for å oppnå målene kunnskapsdepartementet setter. I en stor organisasjon, som har gjennomgått flere fusjoner, er det naturlig å stille spørsmål ved om vi er effektive og slagkraftige nok.

Husebekk sier universitetsstyret kan overstyre kongelige resolusjoner.

– Det ville vært underlig hvis en resolusjon kunne bestemme over UiT i all fremtid. Styret gjør rett i å ta opp spørsmålet.

– Innflytningen ivaretas

Rektoren lurer på hva det er med selve fakultetet som er så viktig.

– Narvik vil uansett hva som skjer beholde påvirkningskraft over hele organisasjonen. 70 prosent av aktiviteten på UiT i Narvik skjer innenfor IVT-fakultetet. Det er ingen som stiller spørsmål ved aktivitet. Den vil ikke endres.

Og uansett hva styret bestemmer, vil innflytelsen ivaretas, presiserer Anne Husebekk.

– Splid og ikke integrering

– Det er oppsiktsvekkende at universitetsledelsen finner grunn til å presisere at man ikke er bundet av tidligere inngåtte avtaler. Slike uttalelser er svært uheldige, skriver Rolf Ole Eriksen i brevet.

Han mener at å frata Narvik og Alta fakultetsstatus uten en faglig objektiv begrunnelse i bunn vil være uklokt.

Styret i UiT kommer med en endelig beslutning 15. juni.