Hopp til innhold

To år etter FM-slukkingen: Her er DAB-dekninga fremdeles ikke god nok

Etter nye målinger skal det settes opp nye sendere for å forbedre radiodekninga i Nord-Norge. Men jevnt over er dekninga god.

Manglende DAB-dekning i Nord

På disse veistrekningene eller områdene i Nord-Norge kan det fortsatt være vanskelig å høre DAB-radio.

I juni 2018 kontrollerte NRK signalstyrken på nye radiosendere i flere områder i Nord-Norge, og resultatet viser at de aller fleste stedene i landsdelen har meget god dekning.

Men det er fortsatt rom for forbedring i de to nordligste fylkene.

– Derfor skal vi nå gjøre noen endringer i Troms og Finnmark for å få bedre dekning, sier Petter Hox som er sjef for radiodistribusjon i NRK.

Nesten 100 prosent har full dekning

DAB-radio, Slukking av FM-nettet, Tromsø

99,4 prosent av Nordland, 99,9 prosent av Troms og 99,5 prosent av Finnmark har nå meget god DAB-dekning.

Foto: Digitalradio Norge

Siden kontrollen i fjor sommer er det nå bedre dekning på flere av stedene med dårlig dekning, men det er likevel noen som ikke har full DAB-dekning ennå.

Målingen av dekning er delt opp i tre kategorier:

 • Meget god dekning er svært sterke radiosignaler. Altså radiosignaler som går gjennom husvegger og gjør det mulig å høre på radioen innendørs.
 • God dekning er noe svakere, og gir godt signal utendørs og i enkelte trehus.
 • Basisdekning er såpass svakt at du trenger en ekstern antenne for å plukke opp signalene. Mange fiskebåter har en ekstern antenne for å plukke opp signaler til havs.

99,4 prosent av Nordland, 99,9 prosent av Troms og 99,5 prosent av Finnmark har nå meget god DAB-dekning.

Problemer med DAB i bilen?

Bilradio stilt inn på radiokanalen NRK P3
Foto: Sun Iren Bjørnås / NRK

Petter Hox forteller at mange som klager på DAB-signalet sliter med å få dekning i bilen. Årsaken kan være at radioen er montert feil.

– Vi har sett flere tilfeller hvor ledninga bare henger og dingler løst, eller antenner som har gått opp i liminga. Det beste er å oppsøke et verksted for å få det fikset, men mange klarer det også selv.

Selv om kartleggingen viser en tilnærmet perfekt dekning i hele landsdelen, kan det fortsatt være noen som plages med signalet.

Petter Hox

Sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Det kan godt hende at det er noen steder med rom for forbedringer som vi ikke har fanget opp. Da må folk gjerne si ifra og komme med tilbakemeldinger, sier Hox.

Forskjell på kanalene

– Flere av dem som ringer til oss klager for eksempel på at de ikke får inn P4, og det kan stemme, sier Hox.

Det finnes to forskjellige nettverk for radiokanalene, og NRKs kanaler er på et annet nettverk enn de kommersielle kanalene. Hox forteller at det kommersielle nettverket ikke er like godt utbygd som det NRK bruker, og derfor er det dårligere dekning på enkelte steder.

NRKs nett har omtrent 10 prosent bedre dekning enn de kommersielle, ifølge Hox.

Her er DAB-signalet mangelfullt

Etter NRKs DAB-målinger i Nord-Norge var det flere steder som hadde mangelfull dekning. Flere av stedene har allerede blitt forbedret, men nedenfor kan du se noen som ikke er fikset ennå.

DAB-kartet
 1. E6 Bodø–Bognes: Fra Bodø på riksvei 80 og E6 til Bognes fergeleie ble det oppdaget manglende DAB-dekning i 6 tunneler.
 2. Gryllefjord: I Gryllefjordsområdet er dekningen bra på NRK-kanalene, men kan oppleves noe sporadisk på de kommersielle.
 3. Nordkjosbotn: Noe manglende dekning på de kommersielle radiokanalene i Nordkjosbotn. Det holdes på med endringer på riksblokken.
 4. E8 Nordkjosbotn–Tromsø: E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø har noe svak dekning i deler av Lavangsdalen. Dette skal forbedres.
 5. E45 Alta–Kautokeino: E45 fra Alta til Kautokeino har noe problemer med dekningen av de kommersielle kanalene.
 6. E6 Karasjok–Tana: E6 fra Karasjok til Tana har et par korte strekninger med manglende dekning av de kommersielle kanalene.
 7. Vestertana: Det er manglende dekning i Vestertana, og dette skal forbedres i løpet av våren.
 8. Fv98 Ifjordfjellet: Over Børselvfjellet og Ifjordtunet har et par kilometer med manglende dekning før og etter Ifjordfjellet.

Det kan også være manglende dekning andre steder i landsdelen. Da ønsker NRK tilbakemelding, slik at dette kan forbedres. Link til Publikumsservice her.

I Nord-Norge benytter NRK to forskjellige frekvensblokker. Blokk 13E i Nordland og Troms sør for Lyngenfjorden, og blokk 12B nord for Lyngenfjorden. Disse to frekvensene sender signaler for alle NRKs kanaler, som for eksempel P1, P2, P3 og NRK trafikk.

De kommersielle kanalene som for eksempel Radio Norge, P4, NRJ og Radio Rock sendes på en egen frekvensblokk – blokk 12D. Den fulle oversikten over NRK-kanaler og Kommersielle kanaler finner du her.