Tjente best i Nord-Norge

FriFagbevegelse har gått gjennom lønna til toppsjefene i helseforetak i Norge. Det er årsregnskapene for 2017 som er undersøkt, siden få av foretakene har offentliggjort regnskap for i fjor. Øverst på lista over sykehusdirektørene i Nord-Norge finner vi toppsjefen i Helgelandssykehuset med ei årslønn på 1.932.000 kroner. Deretter UNN-sjefen med 1.919.000. Direktøren i Nordlandssykehuset tjente 1.691.000 millioner.

Helgelandssykehuset Rana
Foto: Frank Nygård / NRK