Lege om arbeidsbelastning: – Ikke forenlig med å være et menneske

Leger varsler opptrapping av streiken. – Vi synes befolkninga fortjener en uthvilt lege på vakt, sier fastlege.

Fastlege Mona Størseth står streikevakt i Trondheim.

Fastlege Mona Størseth streiker i solidaritet med kolleger på bygda. Hun mener fastleger må jobbe så mye at det ikke er forenelig med et familieliv.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fem leger står foran teltet som mandag formiddag er satt opp foran rådhuset i Narvik i Nordland.

Foreløpig merker ikke publikum så mye til at legene streiker. Men om få dager trappes streiken opp dersom det ikke blir enighet med KS, varsler legeforeningen.

– Da kan vi få en situasjon hvor leger som har legevakt, helsestasjon eller skolehelsetjeneste blir tatt ut. Eller sykehjemsleger, sier Bernard Holte.

Han er fastlege i Narvik og styremedlem i Nordland legeforening.

Totalt 23 leger i Narvik, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger gikk mandag ut i streik.

Konflikten handler enkelt sagt om hvor mye fastleger må jobbe på legevakta – i tillegg til fastlegejobben.

Vil ha mindre arbeidsbelastning

Legene krever at denne arbeidsbelastningen reduseres kraftig, og vil ikke at legene skal jobbe mer enn sju timers legevakt i uka.

Lise Figenschou, tillitsvalgt, almennelgeforeningen Troms.

Lise Figenschou er tillitsvalgt for Allmennlegeforeningen Troms.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– I små kommuner jobber legene over 50 timer legevakt i uka og 10 prosent jobber 100 timer eller mer. Dette kommer på toppen av en allerede full arbeidsuke, hevder Nils Kristian Klev.

Han er leder for allmennlegeforeningen, og sto på stand i Tromsø i dag.

– Vi ser at flere og flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger. Det er snart ikke er mulig å forene en legejobb i distrikt med et familieliv, hevder Klev.

– Legeforeninga og legene som er tatt ut i streik ønsker selvfølgelig ikke at dette skal ramme beredskap og pasienter, men dette er en sak som er veldig viktig, istemmer tillitsvalgt Lise Figenschou.

– Vi strekker oss veldig langt for at ikke noen skal rammes. Men det er klart at dersom streiken blir langvarig, kan det bli lang ventetid på legevakta.

Ønsker bedre helsetjeneste

Også i Trondheim er fire leger tatt ut i streik mandag.

En av dem er fastlege Mona Størseth. Hun sier flere leger i de største byene nå streiker i solidaritet med kollegene som jobber i distriktene.

– Allmennlegetjenesten er under et hardt press og har vært det i mange år. Det jobbes alt for mange timer. I byene er vi flere som deler på vaktene på legevakta, men i distriktet kan folk måtte jobbe opp mot 100 timer i uka i tillegg til fastlegejobben på 60 til 70 timer.

Størseth sier jobben ikke er forenlig med et familieliv og det å være et menneske.

– Vi trenger faktisk hvile også. Vi synes befolkninga fortjener en uthvilt lege på vakt. Det vil jeg helst møte når jeg trenger det.

Fastlege Mona Størseth

Fastlege Mona Størseth.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

KS vil ikke ha grense

KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre en grense. De mener fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø sier at alle forslag har blitt avvist av Legeforeningen.

– Vi har stått på i forhandlingene og meklingen for å sikre at alle innbyggerne i Norge skal ha tilgang på legevakttjenester.

– Vi er enig med Legeforeningen i at noen fastleger har for stor vaktbelastning, og vi har i løpet av meklingen foreslått en rekke tiltak for å redusere denne, sier Gangsø til KS' nettsted.

Store lønnsforskjeller

Samtidig er det store forskjeller fra by til kommune på hvor mye fastlegene på kommunale legevakter tjener.

NRK har sett på avtaleverket mellom KS og legeforeningen. Den bestemmer hva fastleger i kommunale legevakter skal tjene.

I avtalen går det fram at timelønnen varierer mye fra hvor stor kommunen er (ekstern lenke).

På legevakter i store byer tjener de mer enn i distriktene.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen, påpeker at timelønn avhenger av forventet arbeidsmengde.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

En lege som jobber natt i en kommunal legevakt i en by større enn 90.000 innbyggere, vil få 1012 kroner i timen.

Men dersom kommunen er mindre enn 30.000 innbyggere, er timelønnen 511 kroner, altså ca. halvparten.

Ingen av de streikende legene i Narvik ønsket å svare på spørsmål fra NRK om dette i dag.

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, svarer imidlertid.

Han påpeker størrelsen på honoraret avhenger av størrelsen på vaktdistriktet.

– Grunnen til disse forskjellene er at det normalt vil være forskjell på aktivitetsnivået, altså hvor mye legene må være i aktivt arbeid.

– Lønnsnivået gjenspeiler forventet arbeidsmengde på natt. I store kommuner jobber en stort sett hele natten og får ikke mulighet til hvile. Derfor er satsen høyere.

Status Norge

Sist oppdatert: 28.11.2020
2 841
Siste uke
118
Innlagt
328
Døde