Tingretten setter fri mann siktet for fem voldtekter

Til tross for at politiet mener det kan være flere fornærmede i saken og at bevis kan gå tapt, har Salten tingrett valgt å løslate mannen i 40-årene som er siktet for blant annet fem voldtekter. – Det kan støte allmennhetens rettsfølelse, sier politiadvokat Charlotte Marie Ringkjøb.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

I går ble mannen på nytt framstilt for varetektsfengsling i åtte uker, fordi politiet mener det fortsatt forelå bevisforspillelsesfare i saken. Salten tingrett var ikke enige i dette og bestemte at mannen skulle løslates fra varetekt. Han vil imidlertid fortsatt ha besøksforbud mot de fornærmede.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

6. desember i fjor ble mannen fra Tysfjord, pågrepet av politiet og siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold.

Han ble påfølgende dag varetektsfengslet i fire uker, og 5. januar 2017 ble det avsagt kjennelse for at varetektsfengslingen skulle forlenges med ytterligere fire uker.

Da var også siktelsen utvidet med tre nye punkter og en ny fornærmet.

Charlotte Marie Ringkjøb

Politiadvokat Charlotte Marie Ringkjøb i Nordland politidistrikt.

Foto: Ole Dalen / NRK

I går ble mannen på nytt framstilt for varetektsfengsling i åtte uker, fordi politiet mener det fortsatt forelå bevisforspillelsesfare i saken.

– I tillegg har vi begjært ytterligere fengsling med bakgrunn i at lovbruddene han er siktet for kan medføre straff av fengsel i ti år eller mer, og fordi politiet er av den oppfatning at det foreligger andre forhold i saken som særlig styrker mistanken mot siktede. Politiet mener også at en løslatelse av siktede kan støte allmennhetens rettsfølelse, sier politiadvokat Charlotte Marie Ringkjøb i Nordland politidistrikt.

Salten tingrett var ikke enige i dette og bestemte at mannen skulle løslates fra varetekt. Han vil imidlertid fortsatt ha besøksforbud mot de fornærmede.

Politiet opplyser til NRK at de har anket avgjørelsen.

Uenig i siktelsen

Tarjei Ræder Breivoll

Advokat Tarjei Ræder Breivoll representerte mannen under fengslingsmøtet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Den siktedes forsvarer, Hilde Guldbakke, har tidligere fortalt NRK at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han er uenig i at han skal ha gjort det han er siktet for og har ment at bevisene mot han ikke er sterke nok. Det er det retten har kommet fram til i denne omgang, sier advokat Tarjei Ræder Breivoll, som representerte mannen under gårsdagens fengslingsmøte.

Han går samtidig ut mot politiets uttalelser i etterkant av løslatelsen.

– Politiet har gitt uttrykk for at det kan støte allmenhetens rettsfølelse. Jeg minner om at enhver person i Norge skal anses uskyld fram til han er endelig straffedømt og den rettigheten må gjelde for siktede også i denne saken. Da kan det ikke støte noens rettsfølelse at han ikke sitter i fengsel.

Les også: Årets Nordlending: – Utrolig glad for at ting blir gjort

Kan være flere fornærmede

Politiet har siden saken kom opp i juni 2016 hatt en omfattende etterforskning.

– Den siktede mannen skal ha brukt ulike metoder for å komme i kontakt med de fornærmede. I noen tilfeller skal han ha brukt sin omgangskrets for å komme i kontakt med unge, sårbare jenter som han har hatt seksuell omgang med ved bruk av vold eller trusler, sier Ringkjøb.

Mannen er siktet for fem voldtekter av fem kvinner. Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede er i dag 81 år gammel. Politiet understreker at det kan dukke opp flere fornærmede i saken.

Deler av siktelsen mot mannen baserer seg på at han skal ha misbrukt sin stilling eller et avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

Under etterforskningen så politiet et mønster i overgrepene som førte til gjenopptakelsen av to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

Omfattende sak

Politiet ble kjent med saken da en av de fornærmede tok kontakt i begynnelsen av juni 2016 – før VGs store avsløring 11. juni som trolig bidro sterkt til at Tysfjord-komplekset har vokst så kraftig så raskt som det har gjort.

Elleve kvinner og menn sto fram i avisen og fortalte om overgrepene de var blitt utsatt for gjennom flere tiår. I løpet av året som er gått siden, har Tysfjord-komplekset vokst til å omfatte hele 56 sedelighetssaken og kan komme til å vokse ytterligere, ifølge Løkkebakken.

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningspersoner, opplyser politiet. Det er i tillegg til sedelighetssakene også registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten.