Tina har halvannen meter dypt månekrater i hagen

– Alt vi ønsker oss er å kunne slippe ungene ut i hagen, og vite at de er trygge, sier Tina Teigland.

Utglidning etter jordras i Åenget i Rana

FRYKTER NYE RAS: En måned etter at store deler av hagen til Tina Teigland og familien raste ut, har grunnen sunket og det har oppstått dype sprekker.

Foto: Rolf Hansen

For litt over en måned siden opplevde Tina, ektemannen Freddie og de to barna på fire og 13 år marerittet. Den gamle elvekanten raste ut, og stoppet bare to og en halv meter fra husveggen. Ingen personer kom til skade i raset, men familien Teigland og to andre nabofamilier i Åenget like øst for Mo i Rana ble evakuert av politiet.

– Det var nære på. En skremmende opplevelse, sier Tina Teigland.

Jordras på Åenget ved Mo i Rana

Så nær var huset til familien Teigland fra å bli tatt av raset. Tre boliger ble evakuert etter jordraset i Rana i april.

Foto: Bjørn Leirvik

Kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) undersøkte rasstedet mellom E6 og Ranelva, og startet samme kveld og natt jobben med å sikre rasområdet og forebygge ytterligere skader i området.

En måned etter har området begynt å sige ut og sprekke opp. Det bekymrer nabone i Saltfjellveien.

Månekrater

Freddie Teigland i hagen i Åenget i rana

Freddie Teigland viser sprekkene på rasstedet i hagen.

Saltfjellveien 108

– Et månekrater, konstaterer Freddie Teigland.

Foto: 03030-tipser
– Etter at kommunen var ferdig var rasstedet helt slett. Nå ser ut som vi har et halvannen meter dypt månekrater i hagen. Det er store, dype sprekker i grunnen, som man kan snuble i. Det virker som om grunnen er i ferd med å rase ut igjen, sier Tina Teigland.

Hun har kontaktet både Rana kommune og NVE, som begge vil avvente å se hvordan det utvikler seg. Familien Teigland er lite lystne på å vente og se.

– De sier at det ikke er noen umiddelbar fare, og at vi bør vente ett år. Det er ikke godt nok. Vi vil gjerne vite om det er trygt for en barnefamilie å bo her.

Det er ikke første gang det raser ut ved den gamle elevekanten i Åenget.

– Vi har levd med denne usikkerheten i lang tid. For et år siden hadde vi en overflateutglidning her. Et år snere kom raset. Nå frykter vi et nytt jordras, sier Teigland.

Kommunen: – Trygt

Teknisk sjef Sverre Åsmund Selfors i Rana kommune forsikrer Teigland-familien om at hjemmet deres er trygt.

– NVE var på befaring onsdag denne uka, og det er sendt ut brev til beboerne om at området er trygt. Det er ingen grunn til dramatikk, sier Selfors til NRK.

I brevet vedgår imidlertid NVE at det er en «betydelig setning/deformasjon av fyllingen som ble lagt uke 17/2015».

Utglidning etter jordras i Åenget i Rana

I et brev til naboene vedgår NVE at det er en «betydelig setning/deformasjon av fyllingen som ble lagt uke 17/2015».

Foto: Rolf Hansen
Ras på Åenget ved Mo i Rana

Rana kommune sikret rasstedet etter det store jordraset i april.

Foto: Bjørn Leirvik

«Men under befaringen kom det minimalt med synlig vann ut i skråningsfot. Det er snakk om noen få liter pr. minutt. I perioden etter at fyllingen ble lagt er det heller ikke tegn på vesentlig utspring av vann i skråningsfot. Årsaken på den betydelige deformasjonen i fyllingen er derfor uklar. Den slaggfyllingen som ble lagt i skråningen anses som solid. NVE anser ikke ut fra dagens situasjon stabilitet/sikkerhet for boliger som truet. Derfor anbefales å avvente eventuell tiltak. Det vil gi bedre tid til å vurdere hva som riktig å gjøre», heter det i brevet.

At rasstedet ser ut slik det gjør skyldes setninger i grunnen. Området er fylt igjen med og det er ingen risiko for utgliding her. Men vi har området under oppsikt og følger med, sier teknisk sjef Sverre Åsmund Selfors.

Svaret fra kommunen og NVE beroliger ikke Tina og Freddie Teigland.

Sikkerheten til huset og tomta er selvfølgelig viktigst, men skadene har også andre konsekvenser.

– Vi ønsker å få vite hvem som er ansvarlig for skadene som har oppstått. Skadene har påført eiendommen betydelig verdiforingelse og det er ikke mulig å selge boligen som den nå står, sier de.

Saltfjellveien 105, jordras åenget

Paret har montert videokamera slik at de kan overvåke rasstedet i hagen.

Foto: Rolf Hansen
Laster kart, vennligst vent...