Statsråd: – Første gang et norsk universitet er i en slik situasjon

Ett av fire doktorgradsprogrammer ved Nord universitet får stryk. Det er konklusjonen i en ny rapport. Nord kan dermed miste universitetsstatusen. Statsråd Iselin Nybø (V) sier situasjonen er alvorlig.

Nord universitet i Bodø

En sakkyndig komité mener et av doktorgradsprogrammene ved Nord universitet ikke holder god nok kvalitet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Problemene for Nord universitet har vært mange.

Lange avstander, nedleggelsesbråk og tilsyn har skapt mange medieoverskrifter det siste året.

Mandag kom konklusjonen i den sakkyndige rapporten. Den kan i verste fall føre til at universitetsstatusen ryker.

Bekymringsmelding

Det var i 2016 at en universitetsansatt sendte en bekymringsmelding om doktorgradsprogrammet.

I fjor ble det satt i gang et tilsyn av programmet.

Nå er konklusjonen klar: Doktorgradsprogrammet holder ikke et godt nok nivå for et universitet.

I den ferske rapporten fra komiteen pekes det på en rekke mangler.

Blant annet at fagmiljøet ikke består av nok ansatte med relevant kompetanse, mangler tilstrekkelig dybde og relevant kobling til forskning.

Komiteen har også konkludert med at det ikke er dokumentert tilfredsstillende forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå.

Øystein Lund, NOKUT

Tilsynsdirektør i NOKUT har beskrevet situasjonen ved Nord universitet som krevende.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

Kan ryke

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som har fulgt doktorgradsprogrammet over tid.

I fjor uttalte tilsynsdirektør Øyvind Lund at dette var en krevende situasjon for universitetet.

Årsaken til at dette doktorgradsprogrammet er spesielt viktig for universitetet, er at det pr. i dag er ett av fire doktorgradsprogram.

For å være godkjent som universitet er det blant annet krav om minimum fire doktorgradsprogrammer.

Hvis dette doktorgradsprogrammet ryker, oppfyller med andre ord ikke universitetet lengre kravene for et universitet.

Styret i Nokut skal behandle saken i et styremøte i februar. Hvis styret følger anbefalingene fra komiteen vil universitetet få to år frist på å innføre tiltak som gjør at programmet vil oppføre kravene.

NOKUT vil ikke kommentere saken nærmere på nåværende tidspunkt.

Iselin Nybø på pressekoferanse om regjeringsutvidelse, regjeringen solberg

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sier universitetet må ta grep.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Statsråd: – Første gang et universitet er i en slik situasjon

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, kaller situasjonen alvorlig.

– Det er første gang et norsk universitet står i en situasjon hvor de risikerer å miste universitetsstatusen sin. Det er alvorlig, og viser at Nord universitet står i en krevende situasjon.

Hun sier det er helt nødvendig for universitet å ta grep.

– Det verken er eller kan være et alternativ å miste universitetsstatusen og gå tilbake til å være en høyskole. Det vil være dramatisk for rekruttering både av dyktige fagfolk og studenter.

På et styremøte for Nord universitet i januar inviterte statsråden seg selv for en alvorsprat med ledelsen.

– Mitt inntrykk er at Nord universitet nå tar saken på høyeste alvor og jobber hardt og målrettet for å løfte kvaliteten generelt og har spesiell oppmerksomhet rettet mot dette doktorgradsprogrammet. I rapporten til de sakkyndige peker de på at det er satt i gang flere tiltak som kan bidra til å styrke den vitenskapelige kvaliteten. Også i departementets indikatorer ser vi en positiv utvikling.

– Flere tiltak

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, beskriver rapporten fra sakkyndig komité som grundig og konstruktiv.

– Sakkyndig komites rapport gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av doktorgraden. Samtidig er dette en alvorlig rapport, fordi den peker flere kritiske punkter i doktorgraden som ikke er godkjent, sier Reid Hole.

Han sier det er satt i gang flere tiltak for å bedre kvaliteten ved programmet.

– Vi styrker fagområdet med seks nye professorstillinger, noe som også vil styrke den internasjonale orienteringen av fagmiljøet, sier prorektor Hole.

Prorektor for forskning og utvikling, Reid Hole, Nord universitet

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, sier Nord universitet tar rapporten på alvor.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Viktig for regionen

Påtroppende direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier at han tror universitetet kommer til å dra dette i land til slutt.

Han understreker viktigheten institusjonen har for regionen både i Nordland og i Trøndelag.

– Det er klart at Nord universitet er den viktigste intellektuelle infrastrukturen i regionen vår. Her henter vi fagfolk på bachelor- og mastergradsnivå, samt forskningen vi trenger for å realisere det grønne skiftet. Derfor er vi avhengig av at de beholder statusen sin.

Simonsen vil ikke fortelle universitetet hvordan de skal gjøre jobben sin, men tror at det ligger godt til rette for at de skal klare dette.

– Byggingen av Universitetet i Nordland som stod ferdig i 2011 var en tung prosess hvor hele samfunnet dro i samme retning. Man har kompetansen, evnen og viljen til å være et relevant universitet for både forskning og arbeidskraften vi trenger, sier han.

Daniel Bjarmann-Simonsen

Daniel Bjarmann-Simonsen, påtroppende direktør NHO Nordland

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK