NRK Meny
Normal

Tillater motorbåt i drikkevannskilde: – Et stort paradoks

Det er forbudt å bade i drikkevannskilden Børsvannet i Ballangen kommune, men motorbåt er tillatt. Det forundrer Naturvernforbundet.

Børsvatnet i Ballangen

HER KAN DU IKKE BADE: Men både motorbåt sommertid og snøscooter vintertid er tillatt.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Drikkevannskilden til Ballangen

– Det er et stort paradoks at man tillater ferdsel av såkalt forurensende art, som motordrevne båter, når man vet at dette er en drikkevannskilde, forteller leder Baard Mikalsen i Narvik Naturvernforbund.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ved Børsvannet i Ballangen er det ikke tillatt å verken slå leir eller bade, fordi vannet er kommunens drikkevannskilde.

Samtidig har grunneierne lov til å bruke motoriserte fremkomstmidler i vannet, sommer som vinter.

Det forundrer leder Baard Mikalsen i Narvik Naturvernforbund.

– Det er et stort paradoks at man tillater ferdsel av såkalt forurensende art, som motordrevne båter, når man vet at dette er en drikkevannskilde, sier han.

– Ikke tillatt nærmere enn 200 meter fra vanninntaket

Børsvannet er vel en mil langt og har et nedslagsfelt på 80 kvadratkilometer. Strandlinja rundt vannet er på 33 tusen meter.

Ordfører Anne Rita Nicklasson i Ballangen

Ordfører Anne Rita Nicklasson i Ballangen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ordfører Anne Rita Nicklasson i Ballangen deler ikke Mikalsens forundring, men sier det hele har en naturlig forklaring – selv om både motorbåter og snøscootere på islagt vann kan forurense.

– Hålogaland lagmannsrett slo i 1998 fast ved klausuleringsbestemmelser at det ikke er lov å bade i det nordre bassenget. Det er heller ikke tillatt med motorbåt nærmere enn 200 meter fra vanninntaket, sier hun.

Hun får støtte fra seniorinspektør Marit Hagen Johansen i Mattilsynet.

– Ballangen kommune har vedtatt klausuleringsbestemmelser for bruken av nedbørsfeltet og drikkevannskilden. De bestemmelsene er godkjent av Mattilsynet. Følger de bestemmelsene, oppfyller de vannforskriftenes krav, fastslår Johansen.

– Uheldig

Det står skilt flere steder langs Børsvannet med klar melding om at bading og motorferdsel på vannet er forbudt, men det finnes unntak.

– Grunneiere langs Børsvannet har lov til å benytte båt på sommerstid og snøscooter på vinterstid for å komme frem til sine eiendommer. Men det er ikke sagt noe om hvor mange båter eller snøscootere de kan ha.

Det betyr i praksis at grunneier samt familien til grunneier vinterstid kan kjøre med flere snøscootere på en tillatelse, noe Nicklasson mener kan være uheldig.

Vurderer strengere krav

Det blir videre hevdet at det er økt motorferdsel på Børsvannet, både på vinter- og sommertid. Nå vil ordføreren vurdere å ta saken om motorferdsel på Børsvannet opp i kommunestyret.

– Nettopp det at det er en påstått økt aktivitet rundt Børsvannet gjør at det kan være naturlig og ta opp denne saken til ny behandling.

– Dersom det er noen som observerer folk som ikke har eiendom i eller rundt vassdraget, og som bruker motorisert kjøretøy, så oppfordrer jeg dem til og melde fra til politiet, sier Nicklasson.

Drikkevannskilden til Ballanken

Børsvannet er vel en mil langt og har et nedslagsfelt på 80 kvadratkilometer. Strandlinja rundt vannet er på 33 tusen meter.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK