Til sykehus etter fengselsbrann

Fire personer skal være fraktet til Nordlandssykehuset etter at en kraftig røykutvikling i Bodø Fengsel.– Brannen startet i en celle, og det oppsto kraftig røykutvikling. De innsatte ble evakuert til luftegården mens slokkingsarbeidet pågikk. Brannen en nå slokket, sier brannsjef Arild Falch i Salten Brann.