Til krig mot Tromsøpalmen

Den sprer seg som ild i tørt gress og utgjør en fare for folks helse. Nå skal Tromsøpalmen vekk.

Tromsøpalme (Heracleum tromsoensis)

SKAL BEKJEMPES: Den er pen å se på, men synet bedrar.

Foto: Tore Meek / NRK

Tromsøpalmer er et voksende problem over hele Europa.

Skal vekk

Men nå skal den grønne meterhøye veksten vekk.

EU har startet et program for å bli kvitt planten, og Bodø kommune har kastet seg med.

- Tromsøpalmene er en fremmed art som fortrenger andre planter. Like foruroligende er det at den er giftig og kan påføre mennesker store brannskader, sier leder for parkanleggene i Bodø, Per Rekkedal.

Han vil nå jobbe for at planten fjernes fra områder hvor folk beveger seg - i parker, lekeområder, midtrabatter og hager i Bodø og omegn.

Tromsøpalmens blad

Hold deg unna disse bladene. Nærkontakt kan føre til åpne, sviende sår.

Foto: NRK

Sviskader

Plantesaft fra plantene kan gi langvarige sviskader i hud og slimhinner. Det dannes åpne sår som blir stående i lang tid og gir betydelige plager underveis.

– Private grunneiere og hageeiere kan også bidra ved å fjerne plantene, sier Rekkedal.

Det mest effektive er å fjerne planten før den frøstetter seg. Roten kuttes med en spade minst 10 cm under jordoverflaten. Deretter kan man strø salt over resten av roten. Bruk verneutstyr som hansker og klær som dekker all hud og gjerne også vernebriller.