«Leah» lever for 80 kroner i uka i Italia

Etter at hun ble kastet ut av Norge tidligere i år, lever trafickingofferet «Leah» og datteren i Italia for under 80 kroner i uken. Mandag reiser biskopen og en delegasjon fra krisesenteret ned for å hjelpe.

"Leah"

HAR DET TUNGT: «Leah» og datteren hennes bor nå i Italia etter hun ble kastet ut av Norge i april. Ifølge støtteapparatet hennes i Bodø blir hun ikke ivaretatt av italienske myndigheter.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

2. april skjedde det «Leah» og støttegruppen hennes lenge hadde fryktet. Hun ble tvangssendt ut av Norge og til Italia.

Der bor hun nå med sin to år gamle datter, uten å kunne lese eller skrive og med under 80 kroner å leve på i uken.

Landet er også stedet hvor den nigerianske kvinnen som 14-åring ble lurt inn i prostitusjon og hvor hun risikerer å møte bakmennene som mishandlet henne.

– Vi reiser for å følge opp Leah og datteren, men også for å sette søkelys på problematikken rundt traffickingofre, sier Wanja Sæther, daglig leder ved Bodø Krisesenter.

Fra Nigeria til Bodø

«Leah» er en ung nigeriansk kvinne som vokste opp uten skolegang og i svært fattige kår. Hun kom til Norge i 2008 og to år senere ble hun fanget opp av ROSA-prosjektet (Rehabilitering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse).

Hun var da gravid, og fødte en datter i Bodø våren 2010.

Men UDI bestemte at «Leah» og datteren ikke kunne få opphold i Norge og med henvisning til Dublin-konvensjonen ble hun og datteren sendt til Italia, som var det første landet hun kom til etter at hun forlot Nigeria.

2. april ble utkastelsesordren gjennomført og de to ble hentet av politiet og fulgt ut av landet.

Lang kamp om å få bli

I Bodø har mange kjempet for at «Leah» og datteren på 1 1/2 år skulle få bli i Norge, mens norske myndigheter mener det er Italia som må ta seg av henne.

Både støttegruppen og hennes advokat kjempet forgjeves for at «Leah» og datteren hennes kunne bli.

Men nå reiser deler av støtteapparatet i stedet til Italia, hvor hun og datteren huses via en katolsk organisasjon. Sæther håper at denne reisen kan sette nytt søkelys på «Leah», og andre traffickingofres situasjon.

– Vi håper dette kan sette søkelys på den reelle situasjonen som venter disse menneskene når de sendes ut av Norge, og forhåpentligvis åpne for å vurdere lovverket en gang til, sier Sæther.

– Har det tungt

I Italia er det økonomiske aspektet en av utfordringene til Leah. Ifølge reisegruppen får hun ikke utbetalt de 80 kronene i kontanter, men i kuponger som butikkene er lite villig til veksle inn.

– Hun har det svært vanskelig, sier Sæther, som har hatt jevnlig kontakt med «Leah» siden hun forlot Bodø.

Hun viser til minimal med oppfølging fra hjelpeorganisasjoner, håpløse boforhold og dårlige kommunikasjonsmuligheter. På grunn av sin manglene skolegang kan hun verken skrive eller lese, noe som skaper ekstra utfordringer som ifølge Sæther ikke bli ivaretatt.

– Hun får lite oppfølging av hjelpeorganisasjoner, og har ikke fått noen bistand eller veiledning for å tilpasse seg det italienske systemet, sier hun.

Derfor er blant annet møter med hjelpeorganisasjoner på reisefølges timeplan i løpet av Italia-oppholdet.

– Vi skal ha møter med noen organisasjoner og Leah, for å sette henne i kontakt med et hjelpeapparat der nede og forhåpentligvis gjøre situasjonen videre noe enklere for henne og datteren, sier Sæther til NRK.

Biskopen reiser med til Italia

Biskop Tor Berger Jørgensen

REISER NED TIL ITALIA: I dag reiser biskop i Sør-Hålogland Tor B.Jørgensen ned til Italia. Han sier de vil dokumentere hvordan «Leah» og datteren har det. Her under en protestaksjon mot utkastelsen av de to.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I tillegg til Wanja Sæther og en represtentant fra krisesenteret i Bodø som har et spesielt ansvar for datteren, reiser også biskop i Sør-Hålogaland, Tor B.Jørgensen til Italia. Biskopen har lenge engasjert seg i saken.

– Vi har fått informasjon fra norske myndigheter om at «Leah » og datteren får god oppfølging i Italia. Ut ifra det vi hører fra «Leah » stemmer ikke det. Det ønsker vi å dokumentere, sier han om turen de mandag legger ut på.

– Hennes livssituasjon er veldig vanskelig og derfor vil vi hjelpe.