Hopp til innhold

Tester kondomrakett på frilynte nordlendinger

Norges første atomrakett kom i dag til Bodø. Forsvaret ville ikke ha den i Oslo. Nå håper Luftfartsmuseet at frilynte nordlendinger tåler kunstprosjektet bedre enn søringene.

Atomraketten ankommer Luftfartsmuseet

I da ankom atomraketten Luftfartsmuseet i Bodø. Tirsdag skal den få kondom på seg.

Foto: Sven Scheiderbauer

Det er en omstridt kunstner, Morten Traavik, som står bak prosjektet med atomraketten, som kalles Honest John. Tirsdag den 15 juni skal raketten få på seg en spesialbestilt, sju meter lang kondom.

Omstridt prosjekt

Kunstverket har vakt oppsikt, nå håper prosjektmedarbeider ved Norsk Luftfartsmuseum, Kari Aasjord White, at det vil skape debatt her nord.

– Ja, vi håper på debatt og diskusjon, og dersom kunstverket ble for sterk kost sørpå så kanskje vi takler det bedre her nord.

Konvensjonell ladning i Norge

Raketten som kom til Bodø i dag er ikke armert. Honest John ble tilbudt til Norge gjennom våpenhjelpprogrammet på 50-tallet, og en rakettbataljon ble basert på Setermoen i Troms i 1960. Men norsk atompolitikk tillot ikke atomvåpen på norsk jord i fredstid. Dette anså sjefen for NATOs Nordkommando på Kolsås i 1961 for ”Quite stupid”.

Honest John ble derfor i Norge utstyrt med konvensjonell sprengladning. Problemstilligner som ennå er egnet til debatt, sier White.

– Ja, vi tror at dette reiser problemstilligner rundt atompolitikk rundt omkring i verden.

Kondomet tres på raketten

Kondomet tres på raketten, under avdukingen på Forsvarsmuseet i Oslo tidligere i år.

Foto: Arne Flaaten

Hærwerk # 1

Atomraketten er en sentral del av kunstprosjektet Hærwerk # 1. Forsvarets Museers ”huskunster” for 2010, Morten Traavik, bruker Honest John (Let’s be honest) som utgangspunkt for et svært kreativt kunstprosjekt, som nå er i Bodø. Atomraketten vil bli ikledd et syv meter langt kondom, forøvrig verdens største.

– Man kan lese kunstverket på mange måter, men man kan jo tolke det som en slags beskyttelse mot atomvåpen, sier Kari Aasjord White.

– Vi håper at det kommer mange forskjellige meninger om kunstverket og at vi greier å skape debatt, også blant forsvarsansatte.

Morten Traavik

Morten Traavik er en av landets mest genreoverskridende kunstnere.

Foto: Marit Hverven / NRK

Samfunnsbevisst kunstner

Morten Traavik (38) er utdannet teaterinstruktør og skuespiller. De senere årene har han etablert seg som en av landets sterkest samfunnsbevisste og genreoverskridende kunstnere.

Miss Phnom Penh, Song Kosal

Miss Phnom Penh, Song Kosal

Foto: Morten Traavik/Miss Landmine, Cambodia 2009

Hans missekonkurranse for landmineskadde kvinner, MISS LANDMINE, realisert i Angola (2008) og Kambodsja (2009) er blant de mest omdiskuterte verker av en norsk kunstner i nyere tid både nasjonalt og internasjonalt.

- Morten Traavik var mitt klare førstevalg, sa Inger Astri Kobbevik Stephens som er utstillingsleder ved forsvarets museer og initiativtaker til Artist in Residence prosjektet.

Traavik vil som Forsvarsmuseets tilknyttede kunstner (Artist in Residence) i 2010 kommentere aktuelle samfunnsmessige problemstillinger med utgangspunkt i museets omfattende samlinger av våpen, krigshistorie og faglig ekspertise.

Se atomraketten med kondom utenfor Norsk Luftfartsmuseum fra tirsdag 15. Juni kl. 12.00.

Videolink til isfront-bloggen