Tidligere sakkyndig lastet ned overgrepsbilder: Går gjennom 30 barnevernssaker

En tidligere sakkyndig i barnevernssaker er dømt for å ha lastet ned over 200.000 filmer og bilder av seksuelle overgrep mot barn gjennom 20 år. Nå går Helsetilsynet gjennom rapporter der mannen har vært sakkyndig på nytt.

Brønnøy rådhus, Brønnøysund

Barnevernstjenesten Sør-Helgeland er bedt om å oversende tre rapporter hvor en tidligere barne- og ungdomspsykiater har vært sakkyndig.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Barne- og ungdomspsykiateren fra Oslo ble fram til 2010 brukt som sakkyndig i barnevernssaker over hele landet og har også vært medlem av Barnesakkyndig kommisjon.

I vår ble han dømt til fengsel i ett år og ti måneder, men anket dommen. Forrige uke kom dommen fra lagmannsretten, som reduserte straffen med to måneder.

Retten mener mannens yrke og rolle som sakkyndig er skjerpende, men finner det formildende at han har gitt en uforbeholden tilståelse.

Skal gå gjennom saker

Barne- og likestillingsdepartementet ba i høst Helsetilsynet om å informere norske kommuner om at mannen hadde mistet sin autorisasjon.

Ifølge Aftenposten ble kommunene også oppfordret til å undersøke om mannen er brukt som sakkyndig i barnevernssaker.

– Helsetilsynet har hittil bedt om å få oversendt litt over 30 sakkyndigrapporter. Helsetilsynet vil gjennomgå rapportene for å vurdere om det er forhold ved rapportene som kommunene bør følge opp videre, sier avdelingsdirektør Børge Tomter i Helsetilsynet.

Sender rapporter

Barnevernet sør på Helgeland er ifølge Helgelendingen og Brønnøysunds Avis bedt om å oversende til sammen fem rapporter.

– Barnevernstjenesten Sør-Helgeland har fått en henvendelse fra Helsetilsynet hvor vi blir bedt om å oversende tre sakkyndigrapporter for gjennomgang. Sakene er mer enn ti år gamle og er fra tiden før tjenesten ble interkommunal, sier leder for Sør-Helgeland barnevernstjeneste Hilde Rakvaag til Brønnøysunds Avis.

Rakvaag ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor NRK og sier de avventer hva som skjer videre.

Også i Vesterålen har mannen hatt oppdrag som sakkyndig.

– Dette gjeldt tiden før Vesterålen barnevern ble etablert. Det er ett sakkyndigoppdrag i én vesterålskommune. Den enkelte kommune eier arkivet og vi har videresendt henvendelsen, sier leder i Vesterålen barnevern Kari Mortensen.

Vurderer anke

Mannens forsvarer Svein Holden sier at han sammen med sin klient nå skal avgjøre om de skal anke dommen.

– Vi konstaterer at lagmannsretten har redusert straffen med to måneder. Vi er i en prosess hvor vi vurderer en anke til høyesterett.

Tittelen på denne saken har blitt endret etter publisering.