Hopp til innhold

Tidligere Coop-direktør dømt for grov økonomisk utroskap

Den tidligere direktøren i Coop Helgeland er dømt til ni måneders fengsel for grov økonomisk utroskap.

Aktoratet Sissel Gangmark, Kåre Skognes og Thor Erik Høiskar

Aktoratet Sissel Gangmark, Kåre Skognes og Thor Erik Høiskar. De mener den tidligere direktøren i Coop Helgeland har brukt over 1,5 millioner kroner av selskapets penger på seg selv.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Mannen i 40-årene var tiltalt for å bruke bedriftens penger på reiser, bil og motorsykkel, men ble frikjent for bilkjøpet. Han ble derimot funnet skyldig i 12 av de 14 punktene i tiltalen mot ham.

Eksdirektøren er dømt til å betale en erstatning på 223.595 kroner til sin tidligere arbeidsgiver.

Sju måneder av fengselsstraffen gjøres ubetinget, som betyr at den tidligere Coop-direktøren må sone i fengsel.

Lang saksbehandlingstid

Straffen er mildere enn aktors påstand om ett år og åtte måneders fengsel. Årsaken er ifølge dommen fra Rana tingrett den lange saksbehandlingstiden.

Mannen ble også frifunnet for to forhold. Retten kom fram til ikke at han ikke kunne dømmes for kjøpet av firmabil til 925.000 kroner samt et forhold hvor det ble betalt om lag 260.000 kroner for en vareleveranse som ikke ble levert til Coop Helgeland.

Kona også dømt

Kona, som var tiltalt for medvirkning til økonomisk utroskap og vinningskriminalitet ble dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 70 dager gjøres ubetinget.

– Også for hennes del er det klart at retten står overfor vinningskriminalitet i et slikt omfang at det skal reageres med ubetinget fengsel. De to forholdene involverer til sammen 127 430 kroner. Selv om hun skal dømmes som medvirker, er det ikke tvilsomt at hun har spilt en svært aktiv rolle i begge de forhold som skal pådømmes, heter det i dommen.

Aktor fornøyd

Aktor, statsadvokat Thor Erik Høiskar er fornøyd med dommen mot ekteparet.

– I all hovedsak er vi fornøyd med dommen. Vi konstaterer at vi har fått medhold på ni av 11 hovedpunkter for den ene tiltalte og begge punktene for den andre tiltalte, sier statsadvokat Thor Erik Høiskar til NRK.no.

Statsadvokaten har forståelse for at straffeutmålingen ble mildere enn den som aktoratet la ned påstand om.

– Han ble frifunnet for to av punktene. Det ene punktet gjaldt et relativt alvorlig forhold. Alt i alt mener vi at straffen som ble utmålt synes å være korrekt.

Blir trolig anket

Ekteparets forsvarets Asbjørn Krantz sier han klienter er vedlig skuffet over dommen.

– De mener begge mener at de ikke har gjort noe galt.

Nå skal han i samråd med klientene sine vurdere om det er grunnlag for en anke.

– Jeg må få lest dommen skikkelig før jeg kan gå inn i detaljene, men vil gjerne ha prøvd saken på nytt. Jeg vil helt klart anbefale klientene mine å anke.
Jeg er uenig i at det er bevist utover enhver rimelig tvil blant annet det med motorsykkelen og noe dokumentfalsk, sier Krantz til NRK.no.

Aktor: – En spesiell sak

Aktor Kåre Skognes var tydelig i sin prosedyre under den siste dagen av rettssaken hvor den tidligere Coop-direktøren Helgeland står tiltalt for grov økonomisk utroskap.

– Denne saken handler om flere alvorlige lovbrudd. Han har utnyttet sin stilling som leder og har opptrådt med forbrytersk forsett, sa Skognes.

Deretter ba han retten om å dømme tiltalte til ett år og åtte måneders fengsel. Seks av månedene kreves gjort betinget.

Skognes ba også om at den tidligere direktøren må betale erstatning på 776.000 kroner.

– Dette er en riktig straff for forbrytelsene som er begått. Dette er en grov sak med betydelig økonomisk vinning, sa Skognes til NRK etter at han har sagt sitt i retten.

Han mener saken er spesiell og har hatt vanskelig for å finne andre saker med parallell rettspraksis.

– Brukte bedriftens penger på seg selv

BMW - Coop-direktør

Politiet mente Coop-direktøren kjøpte denne BMW på Coop Helgelands regning, men det var retten uenig i.

Foto: Helgeland politidistrikt
Motorsykkel - Coop-direktør

Også denne Harley Davidson motorsykkelen skal ha blitt kjøpt på Coop Helgelands regning.

Foto: Helgeland politidistrikt

Mannen i 40-årene står tiltalt for å ha brukt av bedriftens penger til seg selv. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha brukt over 130.000 kroner fra bedriftens kredittkort på reiser til Barcelona, København og Düsseldorf.

Ifølge tiltalen skal han også ha kjøpt en BMW X5 til over 900.000 kroner og en Harley Davidson motorsykkel til over 150.000 kroner på Coop Helgelands regning.

Frikjent for bilkjøp

Dommen i Rana tingrett frikjenner imidlertid den tidligere direktøren for bilkjøpet.

– Det fremkommer av tiltaltes ansettelsesavtale at han, i tillegg til lønn, skal ha bilordning. Etter bevisførselen legger retten til grunn at det aldri på noe tidspunkt er gitt noen form for presisering av denne ordningen fra Coop Helgeland sin side.

Tvert om oppfordret daværende styreleder tiltalte til å gjøre sine egne vurderinger med hensyn til hvilken bil han ville erverve, heter det i dommen.

Razzia hjemme hos direktøren

Opprullingen av saken startet på nyåret i 2012, da et stort oppbud av sivile og uniformerte politibiler deltok i razziaen mot den tidligere Coop-direktøren på Helgeland.

Det ble gjort omfattende beslag av pc-er, telefoner, bankutskrifter og lignende. Coop-direktøren ble avskjediget og siktet for grov korrupsjon, men politiets etterforskning endte med tiltale for grov økonomisk utroskap.

Den tidligere Coop-direktøren nektet straffskyld på alle punkter da rettssaken startet.

Kona også tiltalt

Også kona sto tiltalt or grov økonomisk utroskap etter at hun fakturerte Coop Helgeland for 100.000 kroner for regnskapstjenester.

Ifølge statsadvokaten var det hennes ektemann som godkjente utbetalingen, men at Coop Helgeland aldri mottok noen slike tjenester.

Påstanden fra aktor Skognes lyder på fengsel i 60 dager, hvorav 45 dager betinget.

Ba om frifinnelse

Forsvarer, advokat Asbjørn Krantz, mener det er grunn til rimelig tvil om flere av punktene i tiltalen.

Krantz startet med å gjennomgå tiltalepunktene som omhandler reiser. Han mener aktoratet ikke har lagt fram beviser for at det har forgått feil.

Han sier videre at har spilt med åpne kort og fremlagt dokumentasjon.

Også på de andre punktene i tiltalen tilbakeviser advokat Krantz påstandene som aktoratet har lagt frem.

– Fra vår side vil vi hevde at aktoratet har bestemt seg for en sannhet, og dermed har saken fått den dimensjonen den har fått.

– Vår påstand er at aktoratet ikke har lagt frem bevis som skal innebære en domfellelse. Dermed må tiltalte frifinnes, sier Krantz.

Forsvareren mener videre at i den grad retten finner tiltalte skyldig, så må det tas hensyn til hvor lang tid saken har tatt, og hvilken belastning dette har hatt for de to tiltalte.

– En fengselsstraff ville vært umenneskelig

Krantz fortsetter med å snakke om sakens andre tiltalte, den tidligere Coop-direktørens kone.

– Også her gjelder samme sak. Aktoratet har ikke lagt frem beviser som skulle tilsi at hun kan dømmes.

Forsvareren mener at det ikke er bevist at hun har medvirket på noen måte.

– Saken, som har vært under etterforskning i 2,5 år, har vært en enorm belastning for paret, og en fengselsstraff på toppen av dette ville nesten være umenneskelig. Jeg mener derfor at begge tiltalte må frifinnes, avsluttet Asbjørn Krantz.