Sjømatnæringen frir til permitterte – vil gi både full lønn og dagpenger

Tidligere Frp-topp Robert Eriksson vil gi permitterte 20 prosent dagpenger i tillegg til lønn for å jobbe i fiskerinæringen. – Urettferdig, sier Arbeids- og sosialdepartementet.

Fiskefartøy ved Ingøy i Vest-Finnmark

Det årlige vinterfisket står på trappene. Samtidig som flere tusen arbeidsinnvandrere er ventet til Lofoten og Vesterålen, råder nå Arbeids- og sosialdepartementet næringen om å kontakte Nav og bruke deres nettverk for å skaffe arbeidskraft.

Foto: Allan Klo / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Behovet for nye hender er stort når vinterfisket starter for fullt i januar.

Men koronapandemien gjør det både vanskelig og kostbart å hente inn utenlandske sesongarbeidere.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson mener han har løsningen.

– La de som tar jobb i fiskerinæringen beholde 20 prosent av dagpengene i tillegg til full lønn.

Dagpenger og lønn

Eriksson ser på forslaget sitt som en vinn-vinn situasjon for både næringen, permitterte og staten.

– Staten sparer 80 prosent på dagpenger. Den ansatte får bedre betalt, og sjømatnæringen får sårt tiltrengt arbeidskraft.

Eriksson leder i dag foreningen Sjømatbedriftene. Forslaget hans kommer dagen etter at fiskeriministeren ba arbeidsledige om å melde seg før vinterfisket.

Næringen anslår selv at de trenger opp mot 5000 arbeidere bare under skreifisket.

Koronaen gjør arbeidsinnvandring svært krevende. Bedrifter frykter de kan stå uten nok arbeidskraft når innsiget av skrei kommer.

Eriksson håper på en endring i regelverket.

– I stedet for å ta inn masse utenlandsk arbeidskraft som må inn på karantenehotell. Det betyr økte kostnader for bedriftene. Mitt forslag er at man gjør en midlertidig endring i regelverket for dagpenger.

Selger fisk for milliarder

Fiskerne tok i år opp skrei til en verdi av nesten 1,3 milliarder kroner. En økning på 14 prosent fra året før.

Det er med andre ord store verdier som skal håndteres.

Jonas Walsøe, daglig leder i L. Bergs sønner AS

Daglig leder Jonas Walsøe Berg Seafood i Svolvær liker det nye forslaget.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Hos Berg Seafood i Svolvær har de allerede fått tak i nok folk til den kommende sesongen.

Daglig leder Jonas Walsøe synes likevel ideen til Eriksson er god.

– Det gir incentiver til folk som har lyst til å jobbe. Men jeg foreslår i tillegg at industrien får en form for tilskudd til å få permitterte ut i arbeid.

Ber næringen se til Nav

Men hos regjeringen får ikke forslaget noen støtte.

Statssekretær Vegar Einan i Arbeids- og sosialdepartementet mener det er urettferdig å tilby noen dagpenger og lønn, mens andre får bare lønn.

– At arbeidsledige både skal få trygd og inntekt høres litt spesielt ut.

Einan oppfordrer heller fiskerinæringen til å henvende seg til Nav.

– Det er tilgjengelig arbeidskraft. Det er mange titalls tusen som er permittert og det er over 100.000 helt ledige i Norge. Jeg anbefaler næringa å ta kontakt med Nav og Navs kontaktnett for å få tak i folk.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 17.01.2021
2 971
Smittede/uke
158
Innlagte
517
Døde
42 003
Vaksinerte