Hopp til innhold

Kulturminner fra jernalderen kan stanse utbyggingen av spektakulært hvalmuseum

Bygginga av opplevelsessenteret The Whale på Andenes skal etter planen starte om et år. Men et 1000 år gammelt funn i bakken kan stanse hele prosjektet.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

Slik skal opplevelsessenteret for hval på Andenes i Andøy se ut. Men under her er det funnet rester av Norges største gårdshaug fra jernalderen.

Illustrasjon: MIR, Bergen

Rett utenfor Andenes i Vesterålen er havet mer enn 1000 meter dypt.

Dette gjør det til det eneste stedet i Europa hvor man kan se ulike hvalarter året rundt.

Om investorer og ildsjeler får det slik de drømmer om, skal Andenes også bli stedet for å oppleve og lære mer om hvalen, og se hvordan man kan ta vare på hvalen og havet.

Her planlegges det nemlig for opplevelsessenteret The Whale i Andøy.

Museet har vært planlagt i tre år og kommer til å koste vel 400 millioner kroner.

Prosjektet har allerede skapt stor internasjonal interesse og er blant annet omtalt som en latterlig kul ny hvalattraksjon av britiske The Mirror.

Men nå kan hele prosjektet henge i en tynn tråd.

Skal avgjøre om de får bygge

På tomta der man planlegger The Whale er det nemlig funnet rester av Norges største gårdshaug fra jernalderen.

Til tross for usikkerheten er ordfører Knut Nordmo (Sp) optimist.

Knut Andreas Nordmo

Ordfører Knut A. Nordmo (Sp) er ordfører i Andøy – og optimistisk til prosjektet.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi jobber for at vi skal få kunnskap om hvilken historie som ligger her. Og så får det danne grunnlaget for at vi skal kunne få bygge på den samme tomta, sier Andøy-ordføreren til NRK.

Denne fredede gårdshaugen har allerede økt prisen på museet med 23 millioner kroner.

Og om få dager kan den bli et stort skjær i sjøen for hele hvalsenteret.

Da skal Nordland fylkeskommune svare på om The Whale får lov til å bygge.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

Foto: MIR, Bergen

Prosjektet er nå inne i en avgjørende fase. Derfor bites det nå negler rundt om i lokalsamfunnet.

– Det er helt klart at det er stor konflikt mellom det planlagte tiltaket og utstrekninga av gårdshaugen, sier arkeolog Trine Johnson i Nordland fylkeskommune.

Trine Johnson, arkeolog i fylkeskommunen

Trine Johnson, arkeolog i Nordland fylkeskommune.

Foto: Amanda Åsberg / NRK

– Dette er den kilden vi har

Seksjonsleder for kulturminner i Nordland, Geir Davidsen, sier Andenes var det største fiskeværet i Nord-Norge i middelalderen, og at man her kan finne rester etter bosettingen.

– Dette er rester etter hus, strukturer og avfallshauger som over tid har bygget seg opp til flere meter med kulturlag som ligger urørt og forteller denne historien, sier Davidsen.

Geir Davidsen

Geir Davidsen er seksjonsleder for kulturminner i Nordland fylkeskommune.

– Hvorfor er det så viktig å ta vare på slike kulturminner?

– Kulturminner er kanskje den viktigste kilden vår til det levde livet i forhistorien. Skriftlige kilder går bare noen hundre år tilbake i tid, mens vi har bosetting i Nordland de siste 12.000 årene. Det vil si at det vi finner av spor er den kilden vi har.

Håper staten skal bidra

Helt fra starten i 2017 har lokalbefolkninga i Vesterålen engasjert seg stort for hvalmuseet The Whale.

Her har lokale patrioter spyttet inn penger i prosjektet

– Dette skal vi få til. Jeg har tro på at dette blir bygd, sier Rune Rydningen.

Han er en av dem som har investert. Nå håper Rydningen at også staten skal komme på banen og bidra mer etter hvert.

– Jeg vil tørre å påstå at dette er et av de mest spennende prosjektene som Norge kan bruke penger på.

Rune Rydningen på Andenes i Andøy.

Rune Rydningen representerer en av eierne som har investert i The Whale.

Foto: Monica White Martinsen / NRK