NRK Meny
Normal

Terra-dommen klar

Onsdag trykkes rapporten fra revisjonsfirmaet KPMG etter den eksterne granskingen av Terra-saken i Narvik.

Karen M. Kuvaas

KONSEKVENSER: Terra-skandalen vil få konsekvenser for Narvik kommune. Torsdag legges rapporten fra den eksterne granskingen frem. Her Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap).

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Narvik kommune har tapt i overkant av 100 millioner kroner etter Terra-skandalen. Torsdag får politikerne rapporten fra revisjonsfirmaet på bordet, skriver Fremover.

Det er revisjonsfirmaet KPMG som har gransket kommunen. Firmaet forestod også granskingen av Haugesund kommune, og rapporten ble en knusende dom over kommunens rådmann.

I følge avisen vil kommuneadministrasjonen i Narvik få kritikk for flere momenter i sin saksbehandling av Terra-investeringene. Det skal blant annet bli pekt på at internkontrollen ikke var god nok. Fremover mener også å kjenne til at KPMG vil anbefale tiltak for å unngå lignende saker i fremtiden.

Uavhengig gransking

Kommunestyret i Narvik bestemte seg før jul for at det skulle gjennomføres en gransking av kommunen sin avgjørelse om å investere gjennom Terra Securities.

Utvalget plukket ut revisjonsselskapet KPMG til å granske beslutningsprosessen som førte til de kommunale risikoinvesteringene i obligasjoner gjennom nå konkursrammede Terra Securities.

- Jeg kjenner ikke til noe av innholdet i rapporten. Vi får ikke tilgang på rapporten i sin helhet før den skal behandles i bystyret torsdag, sier Geir Arne Mathisen fra KrF til Fremover.

Han utgjør sammen med ordfører Karen Margrethe Kuvaas og opposisjonspolitiker Torgeir Trældal det kommunale utvalget, som før jul ble nedsatt for å fingå kommunens håndtering av Terra Securities-investeringene.

Vanskelig sak

Det er i utgangspunktet avsatt to timer til bystyrets behandling av rapporten. Den videre gangen i saken vil bli mye styrt av KPMGs konklusjoner.

- Det mest naturlige er at administrasjonssjefen ser på hvilke grep som må gjøres før en sak fremmes for politikerne, sier Mathisen.

Narvik kommune lå an til å å måtte tapsføre opp mot 190 millioner kroner på sine investeringer i amerikanske «verdipapirer». Men bostyret konkluderte i sin foreløpige rapport med at kommunen skulle ha tilbake mellom 72 og 75 millioner kroner.

Terra-smellen vil likevel bli på over 100 millioner kroner for Narvik kommune.

- Når nå rapporten kommer på bordet, er det viktig å huske at det er mennesker dette vil dreie seg om. Jeg håper alle legger seg det på minnet i forbindelse med offentliggjøringen, sier Mathisen til Fremover.