Toalettbesøk kostet taxisjåføren 10.000 kroner – tre år senere endres reglene

Sissel Merete Busch ble utestengt fra å kjøre pasienter til og fra sykehus fordi hun var på do. Nå innrømmer Bodø Taxi at de gjorde noe feil.

Taxisjåfør Sissel Merete Busch i Bodø foran taxien hun kjører.

Sissel Merete Busch måtte jobbe ekstra mye i perioden hun var utestengt for å ta inn en del av tapet.

Foto: Privat

Bakgrunnen for utestengelsen var at Busch ikke rakk å svare på en tur hun ble tildelt fordi hun satt på do.

Taxisjåføren fra Bodø hadde litt magetrøbbel på jobb, og siden hun ikke var så langt hjemmefra, dro hun hjem for å gå på do.

– Vi har reelt sett 30 sekunder på oss til å svare, men jeg hadde ikke sjans til å gå fra doen så jeg lot turen gå, sa Busch til FriFagbevegelse, som først omtalte saken.

Da hun kom ut i bilen igjen hadde hun fått melding fra Bodø Taxi om at hun var stengt ute fra å kjøre helseturer i fire uker.

Det er som regel pasientreiser sjåførene tjener mer på sammenlignet med vanlige taxiturer. Utestengingen tilsvarte et tap på rundt 10.000 kroner for Busch, ifølge Fellesforbundet.

Flere lignende saker

I 2017 gikk LO til sak mot Bodø Taxi etter at Transport Nord i Fellesforbundet hadde hørt om flere tilfeller der taxisjåfører ble stengt ute av taxisentralen.

Bjørn Tore Bråten.

Bjørn Tore Bråten, leder for Transportarbeiderforening Nord i Fellesforbundet.

Foto: Privat

– Sjåførene ble utestengt for ulike forseelser, uten at de fikk forklare seg. I denne saken fikk ikke Busch mulighet til å forklare at hun var på do, og det mente vi var i strid med boikottloven, sier leder Bjørn Tore Bråten.

Han mener problemet er at Bodø Taxi ikke har arbeidsgiveransvar for sjåførene.

– Men det påtok de seg ved å stenge folk ute, og ikke følge vanlige regler i arbeidslivet. I næringen er sjåføren ansatt av bileieren, og så kjører eieren for taxisentralen, sier han.

Innrømmer feil

Nylig inngikk partene et forlik i Salten tingrett.

Bodø Taxi erkjenner at det var feil å utestenge sjåfører fra å kjøre pasienttransport, uten at de fikk mulighet til å forklare seg.

Ifølge nestlederen i styret i Bodø Taxi er de fornøyd med forliket.

Lars Egil Lundquist fra Bodø Taxi og Norges Taxiforbund avdeling Nordland.

Nestleder i Bodø Taxi, Lars Egil Lundquist.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi er glade for at reglene nå er helt klare for alle parter. Etter tre år med krangel om dette er jeg glad det er over, men så ser jeg at LO og Fri Fagbevegelse bevisst kjører dette ut som en seier og beveger seg bort fra det vi forliket om. Det er uredelig og vi vurderer etterspill, sier Lars Egil Lundquist.

– Viktig at vi lytter til en utfordrende bransje

Det var søksmålet fra Fellesforbundet Transport Nord som gjorde at reglene ble endret.

Nå har sjåførene rett til å bli hørt, få hjelp fra tillitsvalgt og rett til å klage hvis de blir utestengt for turtildeling.

Det nye regelverket ble vedtatt allerede i april 2019, og godkjent av Nordland fylkeskommune som løyvemyndighet.

– Men de ville fortsatt ikke erkjenne at det var feil å utestenge de to sjåførene. Derfor kom saken opp på nytt nå, sier advokat i LO, Fredrik Jadar som førte saken på vegne av Fellesforbundet.

Jadar mener saken løste seg til det beste for alle parter til slutt, og at partene har hatt en god dialog underveis.

– Vi oppfatter at Bodø taxi også er fornøyd med endringene som alle ble enige om, sier han.

Taxisjåfør Busch sier hun er glad for at de blir hørt.

– Det er alltid godt når fornuften seirer. Det er jo ingen fornuft i at noen andre enn min sjef kan bestemme over meg i min arbeidssituasjon.

I Fellesforbundet mener Bråten forliket er prinsipielt viktig, også for taxisjåfører andre steder i landet.

– Det er en utfordrende bransje, og vi håper dette gjør at situasjonen til sjåførene blir bedre.