Tatt på fersken midt i frokosten

Det sto strandkrabbe på menyen da disse to minkungene inntok froskosten på Strandholmen i Bø i Vesterålen.

Hobbyfotograf Bjørn E. Halvorsen fra Skagen var ute med kameraet på Strandholmen klokka halv ti fredag morgen, da han hørte uvanlige plaskelyder fra fjæra like ved et nedlagt fiskebruk.

– Der fikk jeg se en minkunge som basket med en stor strandkrabbe. Like etterpå kom ytterligere en unge til syne. Strandkrabben ble raskt forlatt, forteller han til NRK.no.

Nysgjerrrige dyr

Minkungene ble nok skremt av fotografen, for de søkte tilflukt i ei steinur like ved.

– Men nysgjerrrigheten tok raskt overhånd, og de tittet fram igjen for å se på meg. De er utrolig raske i bevegelsen, og det var ikke så lett å ta bilder. Jeg stod hele tiden mest mulig i ro, og beveget meg minst mulig, forteller Halvorsen.

Men med et 300 millimeters objektiv fikk han fyrt av noen brukbare motiver av ungene, som ble født på vårparten. Trolig er de nylig forlatt av moren.

Uvanlig syn

Bjørn E. Halvorsen har fotografert i området omlag tre år, men har aldri sett mink der før nå.

– Jeg har sett både oter og røyskatt, forteller han.

Mink er et rovdyr og hører egentlig ikke hjemme i det naturlige dyrelivet i Norge. Den gjør grove innhogg i sjøfuglbestanden, og minkjakt er tillatt hele året. Mange norske kommuner har til og med skuddpremie på minken. Det er spesielt bakkehekkende fugler, som ærfugl, som er utsatt for minkens herjinger.

Upopulær krabat

– Minken i området stammer fra rømming fra minkgårder på 60-tallet, og siden den beskatter fuglebestanden er den nok ikke særlig her i bygda, sier Halvorsen.

Det er skuddpremie på mink i Bø kommune, på hundre kroner. Men Halvorsen kjenner ikke til at det har vært fanget mink i kommunen de siste årene.

– Tidligere har det vært tatt en god del mink både ved jakt og ved feller. De siste årene har jeg ikke hørt mye prat om det, så bestanden har antakelig «minket», sier han.