Tatt i fartskontroll

UP har gjennomført fartskontroll tre steder. I Tjeldsund beslagla UP et førerkort. Hastigheten var 93 km/t i 60 sone. Her ble det også utstedt 6 bøter for fart. I Sørdalen ble det utstedt fem forenklede forelegg der høyeste fart var målt til 107 km/t i 80 sone. På fikk to personer fartsbot. Høyeste hastighet var 70 km/t i 50 sone.