Tar Røkke grep i torskeoppdrett?

Verdens største torskeselskap Codfarmers har ikke råd til å gjenoppbygge sitt nedbrente torskeslakteri, og må hente slakterihjelp fra Røkke-fabrikken i Stamsund. Er Kjell Inge Røkke for alvor på vei inn i torskeoppdrettsnæringen?

Eikas kommentarer

Det er krise i torskeoppdrettsnæringen. Lenge har næringen som skulle bli like viktig som lakseopprett, slitt med for store kostnader og for lave priser.

Vill eller oppdrettet – et fett

Hvor ille det står til for landets torskeoppdrettere er fortellinga om brannen ved Codfarmers sitt slakteri på Halsa i Meløy et bilde på. Rett etter brannen gikk selskapets ledelse ut og sa at de ville få forsikringspenger og anlegget skulle bygges opp.

Nå har pipa fått en annen lyd. Det er Aker Seafoods sitt anlegg for villtorsk i Stamsund som sannsynligvis skal slakte torsken.

Både for Codfarmers og Aker Seafoods er dette en vinn-vinn mulighet. Codfarmers er nødt til å skjære inn til beinet for å få lønnsomhet, og da ofres byggingen av et nytt slakteri på Halsa.

Vinn-vinn

For Aker Seafoods handler det om å ha jevn produksjon gjennom hele året ved sine anlegg. Får Stamsund store mengder oppdrettstorsk fra Gildeskål og Meløy, vil også de få en bedre økonomi for anlegget. I tillegg kan de kjøpe kvalitetsstykkene fra oppdrettstorsken og selge dette som ferskvare ute i Europa.

Bunnfiske

Og da samarbeidet mellom Røkke–eide Aker Seafoods og Codfarmers ble kjent, var det mange som fikk en tanke om at Røkke nå for alvor går inn i torskeoppdrett.

Det står så dårlig til med Codfarmers at Røkke, om han vil, kan drive bunnfiske i selskapet om en stund og få eiendeler billig.

Samfunnskontrakt

Codfarmers løper fra sin kontrakt med Meløy-samfunnet, men det skyldes at selskapet ligger nede for telling og ikke har noe annet valg enn å gjøre det de gjør. Samtidig kjøper de seg opp i et annet torskeselskap i nabolaget, som også trenger penger.

Restrukturering

NAP Marine har vært på pengejakt lenge uten hell. Nå er det den halte som skal hjelpe den blinde, men alle håper den snuoperasjonen som nå er satt i gang skal snu den traurige trenden for næringen.

Enn så lenge sliter all torskefisk, både oppdrettet og vill, tungt i markedet. Problemene for Codfarmers er ikke over selv om det er Røkke i Stamsund som skal slakte fisken.