Tapte to mill på 15 minutter

Nordlandsnett tapte i overkant av to millioner kroner på strømbruddet i Bodø onsdag formiddag.

Harald Martin Andreassen

Harald Martin Andreassen i Nordlandsnett beklager strømbruddet.

Foto: Einar Breivik / NRK

Det sier direktør i Nordlandsnett, Harald Martin Andreassen. Han beklager sterkt at omlag 40.000 bodøværinger ble uten strøm i 15 minutter. Det var under planlagt vedlikehold i en trafostasjon at strømbruddet inntraff.

– Det er sterkt beklagelig det som skjedde. Vi liker det ikke, og vi håper det blir lenge til neste gang, sier Andreassen.

De over to millioner kroner i tapte inntekter skal komme strømkundene til gode, noe som betyr at privatkundene ikke skal betale for den tiden strømmen var brutt.

Skader dekkes

Skulle det vise seg at noen av kundene har fått skader på elektriske artikler som følge av strømbruddet, foreligger det et erstatningsansvar. Det sier regiondirektør i Forbrukerrådet i Nordland, Torgeir Øynes.

– Dersom kunden kan vise til at det er sammenheng mellom strømbruddet og at elektriske apparater er påført skade eller ødelagt, så er nettselskapet ansvarlig for disse tapene. Med mindre nettselskapet kan bevise at dette ligger utenfor deres kontroll, sier Øynes.

For næringslivet gjelder egne ordninger ettersom standard nettleieavtale ikke dekker tap i kundenes næringsvirksomhet. Her er det andre erstatningsregler som gjelder, sier Torgeir Øynes.

Hos fiskematprodusenteten Maxmat i Bodø måtte man kaste flere hundre kilo fiskemat som følge av strømbruddet.

Måtte kastet fiskemat

– Vi har nok tapt i overkant av hundre arbeidstimer, sier direktør Per Ståle Lundbakk.

Det er to år siden forrige store strømbrudd i Bodø, da en trafostajon eksploderte i sentrum og gjorde store deler av byen strømløs. Lundbakk mener systemet er altfor sårbart.

– Det skal ikke gå an i en så stor by som Bodø i 2013, sier Lundbakk.

Problemer i Bodø kommune

Også for Bodø kommune skapte strømbruddet problemer. Det meste av kriseberedskapen fungerte, men rådmannen ble som resten av kommunens ansatte uten internett og telefon i dag.

– Det skaper problemer for oss når alt av telefoner blir liggende nede. Vi er helt avhengig av strømforbindelse for at telefon og internett skal fungere, sier rådmann Rolf Kåre Jensen


I Bodø Energi, som eier Nordlandsnett, handler det nå om å finne årsaken til det som trolig var ei kortslutning i trafostasjonen.