Tapte på alle punkter: – Det gjør veien videre bare mer interessant for verdens dyreste kai-skur

Et 15 kvadratmeter stort skur på kaia i Kabelvåg har så langt kostet eieren over en million kroner i byggekostnader og advokatutgifter. Men selv etter tap i tingretten, akter han ikke å gi seg.

Kaiskur i Kabelvåg havner i retten.

OMSTRIDT SKUR: Skuret skjuler trappa ned til båten Magne Goffeng bruker i forbindelse med jobben som dykker. – Skuret er nødvendig for næringsvirksomhet, og at det er mer enn nok plass til å gå forbi skuret, mener han.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Lofoten tingrett slår fast at kaiskuret som dykker Magne Goffeng satte opp i 2016 er i strid med reguleringsplanen i Vågan kommune.

– Det ble nok fullt tap på alle områder. Sånn er livet, men det gjør veien videre bare mer interessant for verdens dyreste kaiskur, sier Goffeng til NRK.

Skuret et bygd over et nedgangshull i kaidekket. Her har han lagret ei brannpumpe og påfyllingsutstyr for dykkerflaskene.

Goffeng tapte på alle punkter i saken mot fylkesmannen, og er i tillegg dømt til å betale nær 110.000 kroner i saksomkostninger.

– Retten tar feil

Magne Goffeng sier det gikk som han hadde fryktet, men mener at retten tar feil.

– Vi anså det som urealistisk å vinne fram i første instans. På de mest springende punktene har retten ikke forstått forskjellen mellom gamle, eksisterende industrikaier fra 1950-tallet og en ny oppbygd kaipromenade.

Kommunen, og etter hvert fylkesmannen i Nordland mente at skuret var i strid med kommunedelplanen 1987 og 1993, hvor det er avsatt plass til en kaipromenade.

Denne planlagte promenaden er tegnet inn rett gjennom der Goffengs skur er plassert. Dermed mente kommunen at skuret ikke var i henhold til planverket.

Goffeng mente at selve kaipromenaden og offentlighetens rett til å bruke kaia som gangvei, uansett måtte gå ved siden av trappehullet, og at skuret dermed ikke er til hinder for ferdsel.

Uenige om to ting

Siden skuret er under 15 kvadratmeter, mente Goffeng at det ikke var søknadspliktig og at området hvor det ble bygget var innenfor hans eiendomsrett til å kunne gjøre det.

I tillegg til dette mente Goffeng at hans byggeprosjekt, i den grad det var søknadspliktig, måtte få dispensasjon for å kunne bli bygget. Han mener at fordelene som følger med et slikt skur, er større enn ulempene med å bygge det.

– Har kostet en million

Sender faktura i retur. Magne Goffeng

Kommunen mente det er satt opp ulovlig. Men dykkeren i Kabelvåg er ikke enig. – Dette er et arbeidshus, på ei privat industrikai, som tjener til flere formål, sier Goffeng.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det sa ikke retten seg enig i, og nå blir vedtakene fra kommunen og fylkesmannen stående.

Goffeng har hele tiden påpekt at det er mange andre oppføringer i Kabelvåg som er helt klart i strid med planverket, hvor kommunen ikke har grepet inn.

– Dette er den eneste gangen i historien de bruker denne planen aktivt. Det mener jeg er usaklig forskjellsbehandling.

Byggingen av skuret blitt en dyr erfaring for Goffeng.

– Når rettssaken er gjennomført har jeg brukt over en million kroner på utstyr, bygging og advokatutgifter og saksomkostninger til det offentlige.

Bøtene som NRK tidligere har fortalt om, er nå slettet. De var kommet opp i et totalbeløp på nesten 140.000 kroner. Goffeng har hele tiden sendt kravene i retur, og nå har han fått medhold i at gebyrene er en feil fra kommunen.

– Jeg får jo bare glede meg over det. Man må jo se litt humoristisk på det, sier han.

Dommen blir anket

Kaiskur i Kabelvåg til besvær for kommune og eier.

På andre siden av havna, er det eksempler på privatisering av det samme området som er regulert til kaipromenade. -Urimelig forskjellsbehandling, sier Magne Goffeng.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Noen ville kanskje gitt opp. Men dommen blir mest sannsynlig anket videre til lagmannsretten.

– Jeg kan ikke gi meg nå. Det kan være større muligheter i en anke. Nå skal vi gå grundig gjennom dommen.

På spørsmål om han tror sambygdingene hans vil se på han som en stabeis, ler han godt.

– Slik jeg ser det er der to grunnleggende punkter her i livet. Man må sette meg grundig inn i saker før man har en mening. Det andre er å ha even til å se en sak fra motsatt side.

Kommunen tilfreds

Kommunalsjef Torbjørn Ollestad i Vågan har ikke fått satt seg skikkelig inn i dommen, men er tilfreds med at fylkesmannen og kommunen medhold i de faglige vurderingene som er gjort.

Hva som vil skje med skuret når dommen er rettskraftig er for tidlig å si noe om, ifølge Ollestad.

– Men det vil bli en dialog mellom kommunen og eieren av skuret for å finne en fornuftig plassering.

Kommunen har også bygget skur, i gangområdet

Kommunen har selv bygget et skur, i det som på planen er et fotgjengerområdet. Magne Goffeng mener det er et eksempel på forskjellsbehandling.

Foto: John Inge Johansen / NRK