Tappet for mye vann - får seks millioner kroner i bot

Norges vassdrags- og energidirektorat mener Lødingen Fisk tjente 5,3 millioner kroner ved å tappe for mye vann fra Bresjavatn i Lødingen kommune. – Derfor har de fått den største boten vi noensinne har gitt for denne type overtredelse, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

Bresjavatn i Lødingen

Dette bildet fra 2008 viser Bresjavatn under kontroll av vannuttaket.

Foto: NVE

– Vi har i flere år påpekt at bedriften har en vannressurs som ikke er tilstrekkelig i tørre perioder, sier Leirset i NVEs miljøtilsyn.

Lødingen Fisk produserer smolt til oppdrettsselskaper. Selskapet har tillatelse til å tappe vannet ned 30 centimeter, men i tidsrommet 12. januar til 25. februar 2014 var vannstanden i Bresjavatn senket mer enn dette – og på det laveste var vannstanden 42 centimeter under laveste tillatte reguleringsgrense.

– Bunndyr med liten bevegelse og akvatisk vegetasjon ble tørrlagt og døde som en konsekvens av nedtappingen, sier Leirset.

– Hvordan vet dere at de tappet for mye vann med vilje?

– De visste at det var kritisk lite vann, men likevel valgte de å vaksinere fisken, noe som krever ekstra mye vann. I tillegg hadde de også en mulighet til å hente vann fra Kvasstindvatnet, men den muligheten benyttet de seg ikke av. Hvorfor ikke, vet ikke vi, sier Leirset til NRK.

Enig i forholdene

Daglig leder i Lødingen Fisk, Gunnar Ellingsen, sier de ikke benekter at de har tappet vannet mer enn konsesjonen gir rom for.

– De faktiske forholdene er vi enige i. Vi har vært i en situasjon der det har vært tørt og lite vannmengder, og i slike situasjoner har vi vært under grensen, sier han til NTB.

Hvor bevisst det var, er han usikker på. Han sier bedriften har måttet prioritere fisken, altså smoltens liv og helse og de økonomiske verdiene av dette, mot disse grenseverdiene og konsekvensene av å overskride disse.

– Men vi har en ramme vi må forholde oss til, og det har vi i ettertid hatt bedre systemer for, sier Ellingsen.

Urimelig

I utmåling av gebyrets størrelse, har NVE blant annet lagt vekt på at selskapet har oppnådd en stor økonomisk fortjeneste ved å tappe Bresjavatn utover de rammene konsesjonen gir. Fortjenesten er beregnet til cirka 5,3 millioner kroner.

Ellingsen forteller at de er uenige i gebyrets størrelse, og at det er dette de eventuelt vil klage på.

– Det er jo dette regnestykket vi ikke er så enige i. Det er deler av et år der vi har tappet vannet i noen dager, men gebyret er beregnet ut ifra et helt år. Dette er noe vi skal se nærmere på nå, sier han.

Lødingen Fisk kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

– Vi er i en beslutningsprosess om hvorvidt vi skal gjøre dette, sier den daglige lederen.