Taper millioner på nattestengt tollsted: – Vi må sende halvfulle trailere med fisk

Fiskerinæringen reagerer på at tollsteder stenges på natten. På Myre fiskemottak anslår salgssjef Trine Knudsen et tap på flere millioner som en direkte konsekvens av at trailerne med fisk ikke rekker tidsnok frem.

Trine Knudsen, salgssjef Myre Fiskemottak

FRUSTRERT: Trine Knudsen taper tid og penger på nattestengte tollsteder. Nå håper hun på en endring.

Foto: Ole Dalen / NRK

Død fisk har det travelt. Det vet Trine Knudsen på Myre fiskemottak alt om.

I det fisken har kommet på land, må den pakkes og lastes inn i trailerne, for å fraktes ut i den store verden.

For å komme dit må trailerne passere Bjørnfjell tollsted cirka 20 mil unna Myre. Problemet for fiskemottaket er at dit må fisken komme før tollstasjonen stenger for natten.

– Kommer bilen fem minutter for sent blir den stående til neste dag. Da blir fisken gammel, og for det andre ødelegger du kjøre- og hviletiden for sjåføren, sier Knudsen, som er salgssjef ved mottaket.

Dette gir økonomiske konsekvenser, ifølge Knudsen: En fersk fisk som ikke lenger er like fersk, får du dårligere betalt for. Hun frykter at de må vri om på hele produksjonen for å få det til å passe med grenseovergangen.

– Anslagsvis har vi et tap på mellom fire millioner og 7,5 millioner i sesongen på grunn av dette, det er en direkte konsekvens av at tollstedet stenges, hevder hun.

Bjørnfjell

HASTER: Det er hit til Bjørnfjell tollsted trailerne med fisk må rekke frem, før tollerne pakker sammen og går hjem.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Sender halvfulle biler

Et annet problem er at de ofte ikke rekker å fylle trailerne før de må kjøre.

– Ofte ender vi med å sende bilene med kanskje åtte tonn fisk, i stedet for 18 tonn, fordi vi har kunder som er avhengige av fisk til produksjonen. Både miljømessig og bedriftsøkonomisk er dette en grusom måte å gjøre det på, sier Knudsen.

Fisken som blir igjen på anlegget må de ofte produsere saltfisk av, til tre ganger lavere pris.

– Uholdbart

Fylkesråd for samferdsel, nestleder – Willfred Nordlund (Sp)

MÅ AVSETTES RESSURSER: 1.-kandidat for Senterpartiet i Nordland, Willfred Nordlund synes situasjonen er uholdbar.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK
Per Sandberg

FISKERIMINISTER: Per Sandberg oppfordrer næringen til å søke om ekspedisjon utenfor åpningstiden i spesielle tilfeller.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

1.-kandidat for Senterpartiet i Nordland Willfred Nordlund mener det er uholdbart at den mest trafikkerte tollstasjonen for fiskeriene ikke kan være døgnåpen.

– Det burde den ha vært. Jeg er fullstendig klar over at næringen ser dette som en flaskehals inn til markedet, sier han.

Nordlund mener Finansdepartementet må avsette mer ressurser til tollvesenet om man vil skape større vekst og mer penger i fiskeriene.

I rapporten «Fra Kyst til marked», laget på vegne av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge, trekkes åpningstidene ved Bjørnfjell frem som en av de mest sentrale utfordringer for sjømatnæringens logistikk. Der kommer det også frem at i 2014 passerte over 7000 tunge kjøretøy med fisk over Bjørnfjell.

Kan be om ekspedisjon utenfor åpningstid

Fiskeriminister Per Sandberg sier at han har vært i kontakt med Finansdepartementet om behov for utvidete åpningstider ved Bjørnfjell tollsted, men at trafikkgrunnlaget ikke vært stort nok til å kunne forsvare en utvidelse så langt.

– Hvis tollerne på Bjørnfjell mener trafikkgrunnlaget har endret seg i det siste må de melde det videre i sitt system, så skal jeg bistå overfor Finansdepartementet. Men det er verdt å merke seg at næringslivet ved spesielle tilfeller kan henvende seg til grenseovergangsstedet for å undersøke om etaten har mulighet for tollekspedisjon utenfor åpningstid, sier han til NRK.