Hopp til innhold

Taper millioner på nattestengt tollstasjon – nå blir det endelig utvidet åpningstid

Hvert år fraktes fisk for seks milliarder kroner over tollstedet Bjørnfjell, men nattestengt stasjon har ført til frustrasjon og milliontap når fisk blir stående og vente på grensen. Nå blir endelig sjømatnæringen hørt.

Bjørnfjell tollstasjon

Tollstasjonen på Riksgrensen til Sverige er nattestengt. Det fører til store økonomiske tap for dem som eksporterer fisk til utlandet.

Foto: NRK

Sjømatnæringen sier de taper flere millioner hvert år på at fisk blir stående fast på den nattestengte tollstasjonen på Bjørnfjell. Årsaken er at fisk som må vente, faller i pris.

Sist uke møtte Sjømat Norge og flere lokale medlemsbedrifter representanter fra Tollvesenet for å drøfte saken.

Snorre Jonassen i Cermaq

Snorre Jonassen i Cermaq Nord-Norge sier de sliter med å få trailere inn fra Sverige, eller få fraktet fisken de slakter ut grunnet åpningstidene.

Foto: Cermaq

Ifølge fagtidsskriftet IntraFish resulterte dette i at Tollvesenet nå vil jobbe for tre timer lengre åpningstid på ukedagene ved stasjonen fra august til desember.

Endringen vil, dersom dette går gjennom, tre i kraft fra tidligst neste høst. Dette gleder regiondirektør Snorre Jonassen i oppdrettsselskapet Cermaq Nord-Norge.

– Vi håper at vi får utvidet åpningstiden allerede fra høsten av, men på sikt håper vi at vi kan få ei god elektronisk løsning, at norske og svenske myndigheter kan gjøre dette elektronisk i fremtiden. Det gjør at tollvesenet heller får brukt mer tid på stikkprøver og mindre tid på å sette stempel, sier han.

Fisk for seks milliarder over Bjørnfjell årlig

Stortingsrepresentant i finanskomiteen Åsunn Lyngedal (Ap) sier til NRK at utfallet av møtet er positivt, men at hennes eget parti egentlig ønsket å bevilge syv millioner kroner for å holde Bjørnfjell døgnåpent.

– Vi er veldig glade for at Tolletaten har tatt tak, og i møte med næringa sagt at de er positive til å få på plass tre timer lengre åpningstid fra høsten av, sier hun.

Åsunn Lyngedal, Ap

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal mener noe må gjøres på Bjørnfjell.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Men da forslaget fra Lyngedal og Arbeiderpartiet ble nedstemt i Stortinget i går, blir det opp til Tolletaten å prioritere innenfor eget budsjett

Tall fra Transportutvikling AS som teller fisk på oppdrag for Sjømat Norge viser at det årlig fraktes 100.000 tonn fisk over grensen på Bjørnfjell. Med en kilopris på 60 kroner er det snakk om fisk for over seks milliarder som går over fjellet.

– Det har også vært snakk om å legge til rette for forenklet digital klarering i Stortinget i dag, men da må en lovendring på svensk side på plass.

Bjørnfjell i en særstilling

Lyngedal argumenterer for at Bjørnfjell er i en helt annen divisjon enn de øvrige tollstasjonene i nord når det gjelder fisk.

– Nettopp fordi mengden er så stor. Når vogntogene blir stående og vente, blir fisken mindre verdt. Jeg er bekymret for ressursene til tolletaten. De tok opp seks nye aspiranter i 2017, null i 2018 og det er planlagt null nye aspiranter i 2019, presiserer hun.

Hun sier at etaten har mulighet til å gjøre dette innenfor sine egne rammer dersom de ønsker.

– Staten kan ikke legge hindringer med å ha slike åpningstider midt oppe på Bjørnfjell. Dette er en statlig infrastruktur vi må sørge for, mener hun.