Hopp til innhold

Den 66 år gamle tannlegen får ikke prioritert vaksine: – Jeg risikerer eget liv og helse

Tannlege Thomas Sefranek (66) jobber inne i munnen på sine pasienter hele dagen og utsetter seg selv og andre for mulig smitte. Men han får ikke vaksine, siden Hadsel kommune ikke anser han som kritisk viktig helsepersonell.

Thomas Sefranek

Å holde god nok avstand til andre er ikke så enkelt, når jobben må gjøres på innsiden av munnen til pasientene, mener tannlege Thomas Sefranek.

Foto: Per Eivind Knudsen / Vesteraalens Avis

Å holde god nok avstand til andre er ikke så enkelt, når jobben må gjøres på innsiden av munnen til pasientene.

Selv om tannlegene har gode smittevernrutiner, er de spesielt utsatt for smitte, og kan potensielt smitte mange andre.

Likevel vil ikke Hadsel kommune prioritere dem i vaksinekøen. Ifølge dem er ikke tannleger kritisk viktig helsepersonell.

Tannlegene i kommunen er ikke vurdert å være kritisk helsepersonell, og er således ikke prioritert i kraft av sin stilling. Dvs at det anses ikke som kritisk at en eller kanskje flere tannleger er borte pga C-19 smitte.

Helseavdelingen, Hadsel kommune

Det var svaret Thomas Sefranek fikk da han etterlyste vaksiner til tannlegene i kommunen. Han synes det er en arrogant holdning.

– Det er en holdning som avslører en del uvitenhet. Jeg har mange tilfeller hvor det har kommet inn akutte pasienter fra nabokommuner og jeg var eneste tannlege til stede, sier han.

En pasient hadde akutt blodforgiftning, og Sefranek måtte rekvirere ambulanseflyet til Nordlandssykehuset.

Ifølge Sefranek var det bare snakk om minutter før det holdt på å gå riktig så galt for pasienten.

– Dette er vårt daglige brød for oss som har tannlegevakt i helgene, sier han.

Vesteraalens Avis omtalte denne saken først.

Derfor vil ikke Hadsel vaksinere sine tannleger

Selv om en svært stor andel tannleger i landet har fått vaksineprioritet allerede, er det fortsatt opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilket helsepersonell de anser som kritisk viktige og ikke.

Hadsel kommunes hovedargument for at tannlegene ikke blir prioritert, er at de har flere tannlegekontor i kommunen. Dersom ett må stenge anser de ikke det som kritisk for helsetjenesten som helhet.

En annen grunn er ifølge dem mangel på vaksinedoser etter at AstraZeneca-vaksinen ble stoppet på ubestemt tid.

Denne skulle være dedikert til helsepersonell.

I tillegg er det kommet oppdatering og føringer fra FHI om at det nå er for stor andel helsepersonell som er vaksinert, sammenliknet med risikopasientene.

Tannlegeforeninga

Tannlegeforeninga får mange henvendelser av fortvilte tannleger, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

– Vi ser at det er mye ulikheter mellom kommunene. Myndighetene sier at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten og at de skal prioriteres på linje med annet helsepersonell. Men det er opp til hver enkelt kommune å prioritere ut fra kriterier gitt av FHI.

Det de ser er at kommunene ofte prioriterer de offentlige tannklinikkene, men mange glemmer de privatpraktiserende.

President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.
Foto: Kristin Aksnes / Tannlegeforeningen

– De blir nedprioritert. Og ofte er det misforståelser om hvordan tannhelsetjenesten fungerer rett og slett. Hvis den private klinikken blir stengt, er det ingen automatikk at man bare kan gå til den offentlige klinikken, sier Steinum.

De skjønner godt frustrasjonen blant sine medlemmer. For dem er det viktig å bli sidestilt på lik linje med annet helsepersonell.

Men ifølge Tannlegeforeninga har det nærmest ikke vært smitte blant tannlegene i landet. Ifølge FHI sine tall er tannlegene blant de yrkesgruppene med minst smitte.

– Vi har enda til gode å høre om en pasient eller tannlege som har blitt smittet på en klinikk. Vi er sikre på at det å gå til tannlegen skal være trygt.

FHI stoler på kommunen

– Det er kommunene selv som vurderer hvor kritisk tannhelsetjenesten er. I en kommune med bare ett tannlegekontor, vil det være mer kritisk å holde dette åpent enn i en kommune med titalls tannlegekontorer.

Det sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Han sier at de stoler på at kommunen har gjort en fornuftig prioritering ut ifra den lokale situasjonen.

I tillegg til Hadsel er det flere kommuner i Norge som ikke enda har begynt på vaksineringen av tannleger, sier han.

– Kan man forvente at tannleger vil kommer på jobb når de er såpass utsatt?

– Tannlegene gjør en flott jobb. De er vant til å benytte beskyttelsesutstyr, og de utestenger selvfølgelig pasienter med symptomer. Det er ikke lenge til tannlegene i de fleste kommuner blir vaksinert.