Syvende gang uten gyldig førerkort

I Rana tingrett er en ranamann i slutten av 60-årene dømt for å ha kjørt personbil uten å ha gyldig førerkort. Med den ferskeste domfellelsen er mannen nå straffet syv ganger for å ha kjørt uten gyldig førerkort – i tillegg til å være straffet for en del andre trafikale forhold. Mannen dømmes etter dette til 24 dager ubetinget fengsel, og må betale saksomkostninger med 2.500 kroner, skriver Rana Blad.