Synes det går for sent

Planleggingen av Hålogalandsbrua går for sent og stortingsrepresentanten frykter at finansieringa ikke ordner seg. Nå har han skrevet brev til ministeren.

Modell av Hålogalandsbrua

Modell av Hålogalandsbrua

Foto: Illustrasjon: Cowi AS/Statens vegvesen

Stortingsrepresentant, Tor Arne Strøm, fra Arbeiderpartiet i Nordland er bekymret for framdriften av den nye Hålogalandsbrua i Ofoten. Strøm frykter at det er problemer med finansieringen, og nå har han sendt brev til samferdselsminister Magnhild Melteit Kleppa.

– Jeg mener jo det at brua må opp å gå i 2011 budsjettet. Det som bekymrer meg er at jeg har en anelse om at man kanskje ikke har klart å få finansieringen på plass, og det må viklare å få til i fellesskap, derfor har jeg gjort det i beste mening.

Tor-Arne Strøm, Nordland Arbeiderparti

Tor-Arne Strøm, Nordland Arbeiderparti frykter at finansieringen av Hålogalandsbrua ikke kommer på plass.

Foto: Arbeiderpartiet

Stor betydning i nord

Hålogalandsbrua, som skal forkorte kjøretida mellom fra Narvik til Evenes, var et av de største enkeltløft i forslaget til Nasjonal transportplan da den kom i fjor. Folk i Ofoten likte ikke at brua delvis skulle bompengefinansieres, og at flyplassen i Narvik måtte legge ned, men det fleste var glade for at et gammelt samferdselskrav skulle innfris. Nå vil Tor Arne Strøm ha fart på planlegginga av brua og at penger blir bevilget i neste statsbudsjett.

– For de må være klar over at dette er ei bru som har betydning ikke bare i Narvik, men i hele regionen og ikke minst i hele Nord-Norge med de transportene som skal gjøres her. Derfor så har jeg sendt ei bekymringsmelding for å høre hvor saken står hen, forteller Strøm.

Geir Ketil Hansen

Geir Ketil Hansen, Sv, deler ikke Strøms bekymring om brua.

Foto: , Sigurdsøn, Bjørn

Sv er ikke bekymret

Strøms kollega på Stortinget, Geir Ketil Hansen fra SV, deler ikke hans bekymring for mangel på finansiering.

– Det forutsetter jeg, at nasjonal transportplan blir fulgt opp og at man kommer i gang som forutsatt neste år 2011-2012.