Sykkelutleier i Lofoten: – Anbefaler ikke folk å sykle i fellesferien i det hele tatt

Halvparten av de spurte syklistene i Lofoten føler seg utrygge på veiene. Sykkelutleierne etterlyser tiltak langs veiene.

E10 Hamnøyfjellet
Foto: Tommy Johansen

I en undersøkelse gjort av Statens vegvesen svarer tre av fire svarer at de ville ha syklet mer om vegene var bedre tilrettelagt for sykling og over halvparten sier de føler seg utrygge eller delvis utrygge på veiene.

– Syklistene opplever en utrygghet ved å ferdes langs veiene i Lofoten. Det viser undersøkelsen, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes.

Omtrent 300 syklister ble i 2016 spurt om hvordan det var å sykle i Lofoten.

– I vinter satte vi opp sykkelteller både i Svolvær og utenfor Ramberg. I løpet av denne sesongen vil vi få et helt annet begrep om hvor mange som sykler, som vil gi oss nyttig informasjon om eventuelle tiltak fremover, sier han.

Mørketall i antallet ulykker

Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen

Prosjektleder Nils Petter Rusånes jobber med å samle inn kunnskap om syklistene i Lofoten.

Foto: Ola Helness / NRK

Rusånes sier at det kun registreres to ulykker med sykler årlig hos politiet i Lofoten og Vesterålen, men at de samtidig vet at det er en stor grad av underrapportering.

– Det er viktig at vi også får registrert de mindre uhellene på sykkel. Det ville gitt oss et bedre grunnlag for å sette i verk tiltak. Her må kanskje vegvesenet, politiet og sykehusene få et bedre samarbeid for å nå neste nivå av kunnskap, mener Rusånes.

Fra 60 til 25 sykler grunnet sikkerhet

Jann Engstad, eier av Lofoten Aktiv forteller at sykkelmarkedet øker for hvert år. Stadig flere spør om sykkel, noe som blir et moralsk dilemma for utleieren.

– Jeg har kuttet ned fra 60 til 25 sykler. Jeg ønsker ikke å ha så mye sykler ute, nettopp på grunn av sikkerheten, sier han.

I en periode leide han ut sykler til barnefamilier, men det måtte han slutte med når han så dem i trafikken.

– Nå har vi en minste lavalder på leie av sykkel på 14 år. Det handler om at da har de begynt å forstå farene og oppfatter mer, sier han.

Engstad sier han heldigvis ikke hatt noen ulykker knyttet til sitt utleie, men at det er mange som har vært borti nestenulykker.

– I juli og starten av august anbefaler jeg ikke folk å sykle i det hele tatt.

Vurderer om han skal fortsette

– Om jeg skal fortsette med sykkelturisme eller ikke, det er en tanke som er i hodet mitt, om det blir for farlig på grunn av trafikkbildet, sier Sandro Della Mea i Reine Adventure.

Sandro Della Mea i selskapet Reine Adventure

Sandro Della Mea har tenkt tanken på om han skal fortsette å leie ut sykler eller ikke. Her sammen med sin kone.

Foto: Privat

Han har opplevd å måtte si til turister at de ikke får lov til å leie sykler fordi de rett og slett ikke er gode nok syklister. Han frykter for sikkerheten til syklistene.

– Jeg kan ikke hvem som helst ut i dette trafikkbildet, det er noe jeg personlig ikke ønsker å gjøre, sier Mea.

Selv om han har slått seg opp på blant annet sykkelturisme i Lofoten, ønsker han ikke å tjene penger ved å sette folks liv og helse på spill.