Sykepleierforbundet: – Vi står nå i en kritisk situasjon

– En kritisk situasjon, sier Sykepleierforbundet om fremtidig sykepleiermangel. Arbeiderpartiet mener regjeringen gjør for lite for å utdanne flere sykepleiere, mens regjeringen avviser kritikken og viser til nytt pilotprosjekt.

Gjertrud Krokaa

Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet mener situasjonen er kritisk.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi står nå i en kritisk situasjon, fordi det ikke er folk å få tak i. Mange arbeidsgivere kjenner det på kroppen og undrer over hvordan de skal drifte i fremtiden, for dette blir bare verre, sier leder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet i Nordland.

Stadig flere kommuner ser seg nødt til å gi rekrutteringstilbud på flere titalls tusen kroner og ekstra ferie for å lokke til seg søkere til de ledige sykepleierstillingene, men Krokaa mener det ikke hjelper når man ikke har nok folk.

– Bare i Nordland mangler vi 600 sykepleiere, og på landsbasis står rundt 6000 sykepleierstillinger ledig, viser tall fra Nav. Det er alvorlig, påpeker hun.

Mener regjeringen ikke gjør nok

Behovet for flere sykepleiere vil øke etter hvert som befolkningen blir eldre og lever lengre. Derfor opprettet regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett i vår 100 nye plasser innen sykepleierstudiet.

– Det er for lite. Vi er svært bekymret for at Norge og særlig Nord-Norge vil mangle sykepleiere og helsepersonell i framtida, sier Arbeiderpartiets Martin Henriksen.

Martin Henriksen

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, tror situasjonen kan føre til konsekvenser spesielt i nord.

Foto: Arild Moe / NRK

Henriksen er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og mener det er viktig å øke antallet sykepleierstudenter fort.

– Her har ikke regjeringa tatt grep for å sikre de behovene for kompetent helsepersonell vi har. Det er helt avgjørende at vi får utdannet nok sykepleiere så raskt som mulig, for skal du gi folk et godt helsetilbud så må du ha kompetent helsepersonell.

Han tror utviklinga kan føre til konsekvenser spesielt i Nord-Norge om det fortsetter slik.

– Nå ser vi at for få blir utdannet, det økes nesten ikke i antall studieplasser selv om behovene øker. Dersom vi ikke gjør noe med denne situasjonen kommer både kommunene og helsetjenesten i Nord-Norge til å få store problemer om noen år, så her haster det med å ta grep, mener han.

10 millioner til pilotprosjekt skal gi flere studenter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) avviser kritikken, og sier mangel på praksisplasser i dag begrenser hvor mange sykepleiere det er mulig å utdanne hvert år.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø

Iselin Nybø er forsknings- og høyere utdanningsminister fra Venstre. Hun sier at de nå setter av penger til å skaffe flere praksisplasser til studenter.

Foto: IDRAK ABBASOV / NRK

– I dag er det slik at praksisplassene er på sykehusene. Det lager en propp i systemet som gjør at mange universiteter ikke klarer å tilby et så stort antall praksisplasser de skulle ønske, fordi de ikke får nok.

Statsråden forteller at de derfor nå har satt av 10 millioner kroner til å lage en pilot som skal se på hvordan de kan få praksisen ut i kommunehelsetjenesten.

– Det vil også hjelpe til på sikt, slik at vi kan få flere sykepleierstudenter, påpeker Nybø.