Hopp til innhold

Sykepleiere redde for å smitte eldre på sykehjem: – Må bruke engangsutstyr flere ganger

I en ny og omfattende undersøkelse sier åtte av ti sykepleiere at de er redd for å koronasmitte de eldre på sykehjem. – Vi føler oss utrygge, sier sykepleier.

Gjertrud krokaa

– Sykehjemspasienter bør få et stort fokus. Det er en veldig svak gruppe, sier fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet i Nordland. .

Foto: Øystein Nygård / NRK

60 prosent av dødsfallene av covid-19 i Norge har skjedd på sykehjem.

– Det største problemet er tilgangen på smittevernutstyr. Sykehjemspasienter i dag har veldig dårlig helse, med mange sammensatte lidelser. Vi har hatt tilfeller hvor ansatte har smittet pasienter, sier fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet i Nordland til NRK.

Det er Aftenposten som har fått utført den landsdekkende undersøkelsen av Norsk Sykepleierforbund.

Hele 3.800 sykepleiere har svart.

Ifølge undersøkelsen har 78 prosent av sykepleierne vært redd for å overføre koronasmitte til beboerne.

Hver femte sykepleier oppgir å være redd for dette hver eneste dag.

– Under hele koronaperioden har vi fått tilbakemeldinger fra sykepleiere som forteller at de er utrygge på jobb fordi de mangler smittevernutstyr, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet.

Hjemmelaget utstyr

Fylkeslederen i Nordland forteller at man ikke har hatt det samme fokuset på smittevernutstyr på sykehjemmene og i hjemmetjenesten i kommunene som på sykehus.

– Selv om folk er gamle og syke skal de ikke nedprioriteres av den grunn. De skal ha faglig forsvarlige tjenester, sier Gjertrud Krokaa.

Blant annet har mangelen på smittevernutstyr gjort at sykehjemmene har innført restriksjoner for hvor ofte de ansatte har kunnet tatt utstyr i bruk.

– Det har ikke vært slik at man bare kunnet hente ut utstyr. Vi kjenner til sykehjem hvor de ansatte har måttet bruke hjemmelagde munnbind. Det er ikke godkjent smittevernutstyr. Andre forteller at de må bruke samme utstyr flere ganger.

Mangler testutstyr

Eldre på sykehjem

Så langt har 122 av de 219 koronadødsfallene i Norge skjedd på sykehjem. Gjennomsnittsalderen er 82 år

Foto: Colourbox.no

Krokaa etterlyser også bedre tilgang på testutstyr.

– Det har ikke vært god nok tilgang på dette heller.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har sagt seg enig med kommuner som sier det tok for lang tid før pasienter på sykehjem ble testet for koronasmitte.

På sykehjemmene er smittevernarbeid ekstra utfordrende.

– Mange pasienter er demente. Det er ikke enkelt å holde dem isolert og passe på at de holder avstand. Andre er så alvorlig syk at man burde hatt like stort fokus som på sykehusene.

Mye ufaglært arbeidskraft på sykehjemmene kan også være utfordrende, ifølge Krokaa.

Gradvis åpning

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at det nå er så lite koronasmitte i samfunnet at besteforeldre igjen kan få besøk av sine barnebarn – dersom de opprettholder godt smittevern.

– Man bør være forsiktig. Hvis folk får et for avslappende forhold til at det går rett vei, risikerer vi en nye smittebølge. Vi må passe nøye på pasientene på sykehjemmene og de hjemmebaserte tjenestene framover.

Helseminister Bent Høie (H) sier til Aftenposten han forstår at sykepleierne kan være redde for å overføre smitte, men at det ikke nødvendigvis er riktig å bruke smittevernutstyr bare på grunn av engstelse.

Han viser også til at kommunene kan søke om å få mer utstyr hvis det er akutt mangel.