Hopp til innhold

– Dette er et maraton hvor sykepleierne ikke vet hvor lenge de skal løpe

Sykepleiere på sykehus i Nord-Norge utslitte av korona-turnus. Nå har tillitsvalgte skrevet et bekymringsbrev.

Johnny Jensen, Nordlandssykehuset, Norsk Sykepleierforbund

Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Nordlandssykehuset, Johnny Jensen, sier folk er slitne.

Foto: Dina Storvik / NRK

Det har lenge vært mangel på sykepleiere ved Nordlandssykehuset.

Siden samfunnet ble stengt ned i mars som følge av koronaviruset, har mangelen føltes enda større.

Se også: Siste nytt om koronaviruset.

For å være mange nok i beredskap har flere ansatte måtte bytte avdeling. I tillegg er sykehuset i manko på utenlandske vikarer.

Et titalls ansatte har derfor fått en hverdag som ser helt annerledes ut enn den de hadde fra før.

Nå er sykepleierne lei. De tillitsvalgte har denne uken sendt bekymringsmelding til samtlige avdelingsledere ved sykehusene i Nord-Norge.

Les hele meldingen her:

Må jobbe opptil doble vakter

Bekymringsmeldingen åpnes med:

«Vi vil med dette gjøre oppmerksom på at vi er svært bekymret for bemanningen generelt og med tanke på sommerferieavviklingen i år spesielt.»

Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Nordlandssykehuset, Johnny Jensen, forteller at det stadig er ansatte som søker hjelp.

De er frustrerte over å forbli omplassert. Det ikke lenger er noen innlagte med smitte.

– Hos oss er det flere som har sykemeldt seg denne våren. Det kan følge av en ny og krevende turnushverdag de ikke var forberedt på, sier Jensen.

Mange av dem som har jobbet vanlig dagvakt må nå jobbe både kveld, helg og helligdager.

For at timeplanen skal gå rundt, er det også mye overtidsarbeid.

– Dette tærer på både helse, fritid og familieliv, stadfester Jensen.

Gjertrud Krokaa, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Nordland, forteller at de ansatte må gå vakter på opptil 14,5 timer.

Dette er nesten en dobling av hva mange er vant med.

Gjertrud Krokaa

NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa, er også bekymret for sykepleierne. Hun har bidratt til bekymringsmeldingen som er sendt ut til sykehusene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Omplasseringene har ifølge Jensen vært godt mottatt av sykepleierne frem til det ikke lenger var koronasmittede ved sykehusene i nord.

Sykepleierne burde få inngå vanlig turnus igjen frem til det kommer en eventuelt ny smitte, mener han.

– Dette er et maraton, og deltakerne vet ikke hvor lenge de skal løpe. Dette vil jo gjøre dem helt utslitte før det virkelig blir nye behov, erklærer Jensen.

I tillegg skriver de tillitsvalgte i meldingen at bemanningen er såpass lav at det ikke er tatt høyde for at ansatte ikke klarer mer, eller blir syke.

Større belastning i nord

Ved Haukeland sykehus i Bergen og A-hus på Lørenskog, har sykepleierne fulgt regjeringens retningslinjer. Men aldri innført noen konkret koronaturnus.

Her har det heller vært utvidet arbeidstid.

Ifølge tillitsvalgt ved Helse Bergen, Karen-Anne Stordalen, har det vært godt samarbeid mellom ledelsen og sykepleierne.

Her er det veldig lite konflikt rundt turnusen.

Johnny Jensen tror de merker det spesielt godt i nord. Det er færre spesialister å ta av.

Omplasseringer vil være ekstra belastende her, uavhengig av ordningen sykehusene har innført.

Ledelsen forstår frustrasjonen

HR-sjef ved Nordlandssykehuset, Liss Eberg, sier til NRK at de skjønner det er vanskelig med en uforutsigbar hverdag.

Sykehuset er likevel pålagt fra myndighetene å opprettholde beredskapen.

Dette krever en større bemanning ved visse avdelinger. Eberg sier at dette er kilden til de mange omplasseringene.

Hun kan også forsikre om at ingen av deres medarbeidere er pålagt å jobbe utover sin stillingsprosent.

– Ved enkelte enheter er det satt opp ekstra arbeidshelg i sommer. Dette medfører allikevel ikke økt arbeidstid, mener Eberg.

Hevder at flere ønsker å bytte yrke

Når sommerferien kommer er det ekstra tydelig at det er en liten gjeng som drifter sykehusene nord i landet.

Det er ikke bare i år det er frustrerende. Jensen mener det har vært problemer med å dekke sommerturnusen i mange år.

Johnny Jensen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleier Forbund ved Nordlandssykehuset.

EVIG BEREDSKAP? Sykehusene fortsetter å registrere alle som går ut og inn. På denne måten skal de fange opp potensiell spredning av smitte. Spørsmålet er hvor lenge tiltakene skal bestå.

Foto: Dina Storvik / NRK

Nå krever de at ledelsen tar dem på alvor.

– Hvis vi skal fortsette en turnus med uønskede vakter på uviss tid, vil vi slite ut de ansatte, sukker Jensen.

Han mener dette igjen vil føre til flere sykemeldinger. Deretter til enda mindre bemanning.

De tillitsvalgte ved sykehusene har også fanget opp at flere utslitte sykepleiere ønsker å bytte yrke dersom dette ikke blir bedre over sommeren.

– Det viktigste for oss er derfor at det i fremtiden blir plass til enda flere sykepleiere på arbeidsplassene, avslutter Jensen.