Sykepleier tiltalt for seksuelle overgrep: – Ingen formildende omstendigheter

Mannen i 50-åra er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og begått seksuelle overgrep mot to kvinner. Påtalemyndighetene mener at den tiltalte bør dømmes for alle forholdene i tiltalen.

mish_rett_030717

Advokat Ingrid Holm Ellingsen og aktor Alf-Anton Røst under rettens første dag mandag denne uken.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Dette handler om en urovekkende kynisk helsearbeider som har utnyttet en sårbar gruppe, sa aktor Alf-Anton Røst under sin sluttprosedyre.

Den tidligere psykiatriske sykepleieren er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og skaffet seg seksuell omgang med to kvinner over flere år.

Overgrepene skal ha skjedd da mannen jobbet som psykiatrisk sykepleier i en Salten-kommune, og en del av jobben hans var å følge opp disse kvinnene. Begge har psykiske lidelser og en av de fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet.

Aktor mener tiltalte har handlet grovt uaktsomt, må dømmes etter alle tiltalepunkter. Strafferammen for brudd på straffeloven (1905) §193 er inntil seks år fengsel.

Ingrid Holm Ellingsen

Kvinnenes bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Kvinnenes bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen la frem et erstatningskrav på 200.000 kroner for hver av de. Hun trakk også frem at en av de fornærmede blir redd bare hun ser biler med kommunens logo.

– Her er det ingen formildende omstendigheter. Det betyr noe for fornærmede personlig at den tiltalte har beklaget, men det bør ikke få formildende effekt i form av lavere erstatning, sa bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen.

– Politiet har ikke vært objektive

Tiltaltes forsvarer, Finn Ove Smith, mener tiltalte kun skal straffes for de delene av tiltalen som dreier som om seksuell omgang med én av de fornærmede. Tiltalte har erkjent dette forholdet og at han med det også har brutt straffebudet om å oppnå seksuell kontakt gjennom misbruk av sin stilling.

Forsvareren ber om maks to års fengsel som straff, med bakgrunn i reduksjoner som tidsforbruk og tilståelse. Han mener også erstatningsbeløpet er for høyt. I tillegg kritiserer han politiet og påtalemyndigheten.

Bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen og forsvarer Finn Ove Smith med aktor Alf-Anton Røst (i midten

Bistandsadvokat Ingrid Holm Ellingsen og forsvarer Finn Ove Smith med aktor Alf-Anton Røst i midten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Politiet har etter min oppfatning vært tendensiøse og ikke vært så objektive som politiet skal være. De skal også etterforske det som kan tale i den siktedes favør, men tiltalte følte på et tidspunkt at han ikke fikk gehør hos politiet og valgte da å ikke forklare seg videre.

Ifølge tiltalen skal også den tiltalte ha unnlatt å varsle om en tredje kvinnes stadig dårligere helsetilstand. Denne kvinnen ble senere funnet død. Tiltalte erkjenner ikke å være ansvarlig for døden til denne pasienten.

Forsvareren mener påtalemyndigheten heller ikke har klart å bevise at han kan dømmes for dette.