Ny mobilteknologi for sykepleiere – Caroline slipper endelig gule lapper og papirskjema

På Nordlandssykehuset har de bytta ut papirskjemaer med en mobilapp for å følge med helsetilstanden til pasientene. På Carolines avdeling kan de spare 100 timer i måneden.

– Nå teller jeg respirasjonsfrekvensen til pasienten. Det er det første som kommer inn i appen, sier sykepleieren.

Med raske fingre skriver hun dataen rett inn på mobilen. Med denne appen kan helsepersonell på Nordlandssykehuset nå føre journalarbeid mye mer effektivt enn før.

– Jeg slipper å skrive det på papir og deretter inn i et nytt skjema. Vi slipper også å lete etter de som har tatt inn informasjonen til pasienten. Jeg kan bare se på det i appen, smiler Caroline Jørgensen Sadvary.

På få minutter har hun målt helsetilstanden til pasienten. Informasjonen går rett inn i pasientens journal via appen Medanets.

– Jeg sparer i hvert fall rundt fem minutter for hver gang jeg skal sjekke helsetilstanden til pasienten, sier sykepleieren.

Caroline Jørgensen Sadvary får hjelp av en kollega til å demonstrere appen

Caroline Jørgensen Sadvary får hjelp av en kollega til å demonstrere appen. Her måler hun puls og oksygenmetning.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det er ikke bare lettvint for Caroline. Det er også bra for pasientene.

Sykepleiere måler hele tiden helsetilstanden til pasientene. Da bruker de noe som kalles National Early Warning Score (NEWS).

For å finne dette tallet, måler de blant annet blodtrykk, oksygenmetning og temperatur.

Før måtte de regne ut dette med penn og papir i en pasientperm på vaktrommet. Dette først etter at de har notert ned alt på en huskelapp inne hos pasienten.

Det tar mye tid. Både å tyde gule lapper fra en kollega, samt å sende skjema rundt omkring.

Da tar det også lengre tid før man får vite om pasientens tilstand har forverra seg, eller ikke.

Nå dukker resultatet automatisk opp på digitale pasienttavler, og vises umiddelbart i pasientjournalen.

Informasjonen vises med grafer over pasientens utvikling time for time, og døgn for døgn.

Appen brukes også for å følge utviklingen hos pasienter innlagt med covid-19.

79.357 registreringer

Lars Eirik Hansen har jobba med å innføre det nye systemet på Nordlandssykehuset. De er først i landet til å bruke denne løsningen.

– Om du legger til grunn de fem minuttene Caroline mente å spare hver gang, så utgjør dette om lag 6500 timeverk mellom april og slutten av november, tror Hansen.

Nå har 650 sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere brukt mobilappen siden 14. mai.

Lars Eirik Hansen er leder ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon på Nordlandssykehuset.

Lars Eirik Hansen er leder ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon på Nordlandssykehuset.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det viktigste er å gi helsepersonell noen verktøy sånn at de kan jobbe kjappere i hverdagen. Vi skjønner at vi ikke får sykepleiere og leger til å løpe fortere. Vi må få dem til å jobbe smartere, sier Hansen.

Hvordan unngår dere at helsepersonell skal gjøre mer feil når ting skal gå så fort?

– Det er ikke nødvendigvis sånn at de skal gjøre det fortere. Før var det så mange steg før de ble ferdig med å føre journalen. Journalarbeidet tar like kort tid som før, men det er tilleggsjobben de slipper som gjør at det blir mer effektivt, forklarer han.

Kort vei fra idé til innføring

Hansen har jobba med å få implementert den nye teknologien på sykehuset. Han bedyrer at verktøyet tok «rekordlite tid» å få inn hos ansatte og sengeposter da koronapandemien smalt i Norge.

– Det har vært veldig viktig nå under koronapandemien. Vi unngår mye av trafikken inn til sengeposter til pasientene, fordi leger kunne jobbe hjemmefra og se informasjonen til pasientene der, sier han.

Da det smalt så han at de hadde kort tid. De hadde første møte en uke etter nedstengningen og det gikk ikke lang tid før vi hadde første pasient på denne posten 3. april.

– Vi gjorde det da tilgjengelig i hele sykehuset, i tillegg til Lofoten og Vesterålen. Jeg tror det er i nærheten av en rekord på innføring på IKT i sykehus, gliser Hansen.

Større pasientsikkerhet

– Det er ekstremt vanskelig å innføre IKT ved sykehus. Det har også hatt et dårlig rykte blant klinikere. De oppfatter det både som dobbeltarbeid, men også at det flytter fokuset bort fra pasientene, sier Hansen.

Det norske e-helsefirmaet DIPS har samarbeidet med finske Medanets for å tilpasse appen til Nordlandssykehuset. Utviklingsdirektør i Dips, Krister Jom Skoglund mener at mobilappen øker pasientsikkerheten.

Utviklingsdirektør i Dips, Krister Jom Skoglund

Krister Jom Skoglund er utviklingsdirektør i DIPS.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette er en virkelig gladsak der brukerne sparer mye tid. Det blir også mer pasientsikkerhet, sier Skoglund.

Ifølge finske Medanets viser flere studier de har gjort hos sykehuskunder at sykepleiere kan spare opptil 100 timer per avdeling hver måned.