Sykehusledelsen legger seg flate etter taushetsplikt-tabbe

– En beklagelig feil som ikke skulle skjedd, sier direktøren ved Helgelandssykehuset, etter at 150 taushetsbelagte pasientlister ble gitt til en forsker.

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Helgelandssykehuset utleverte 150 taushetsbelagte pasientlister ved psykiatrisk senter i Mo i Rana til en forsker, skriver VG. Overlegen som varslet er svært kritisk til sykehusledelsen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Nå varsler administrerende direktør Per Martin Knutsen en full gjennomgang av rutinene i kjølvannet av VGs avsløring, som ble kjent torsdag.

Der kom det frem at en forsker ved Universitetet i Tromsø fikk utlevert 150 taushetsbelagte pasientlister fra Helgelandssykehuset. Deretter tok forskeren direkte kontakt med pasientene om deltakelse i et forskningsprosjekt.

– Det har skjedd en intern svikt i våre systemer som har gjort at forskeren har fått denne lista. Det skal ikke skje, og derfor har vi meldt saken inn for Helsetilsynet, sier Knutsen til NRK.

– Hvilke konsekvenser får dette for de involverte?

– Her er det noen som har gjort en beklagelig feil. Nå vil vi først avvente tilbakemelding fra tilsynet og den videre prosessen.

Overlegen: – Svært alvorlig

NRK har vært i kontakt med Fylkeslegen i Nordland, som har saken til behandling nå. De ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke pasient- og brukerombudet i Nordland vil uttale seg mens saken behandles.

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør Per Martin Knutsen sier det er snakk om en intern svikt.

Foto: Bjørn Leirvik, Helgelandssykehuset

Det var overlege Steinar Nilssen som først varslet om saken. Han er svært kritisk til sykehusledelsens håndtering, og mener de var altfor sen med å varsle videre.

– Jeg hadde ikke sagt opp stillingen min uten grunn. Min opplevelse er at de ikke hadde fokus på pasientens beste. De burde varslet Helsetilsynet langt tidligere, sier han til NRK.

– Hvordan kan dette ramme pasientene?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på nå, fordi jeg ikke vil bidra til å identifisere pasienter. Dette er en svært alvorlig sak og inneholder brudd på både forskningsetiske regler og taushetsplikten.

– Vi kunne varslet tidligere

Administrerende direktør Per Martin Knutsen ønsker ikke å kommentere oppsigelsen, og er klar på at pasientene har høyeste prioritet hos dem. Han medgir samtidig at de kunne varslet Helsetilsynet tidligere.

Steinar Nilssen, assisterende overlege ved Nordlandssykehuset psykiatri.

Tidligere overlege Steinar Nilssen sa opp jobben sin ved sykehuset i protest. Her avbildet ved en tidligere anledning.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

– Det gikk kanskje litt lenger tid enn nødvendig, men det skyldes internt arbeid med saken. Det ville nok uansett ikke fått noe annet utfall for saken.

– Hvordan kan du være sikker på det?

– Det kan vi jo ikke, men det er basert på saken slik det ligger i dag.

– Kan pasientene være trygg på at deres personsikkerhet blir ivaretatt ved Helgelandssykehuset?

– Helt klart. Det er én person som har fått denne listen, og den er makulert.

Skjerper rutinene

Instituttleder Ingunn Skre ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø beklager overfor VG det som har skjedd, og sier opplysningene ikke vil bli brukt og at forskningsprosjektet er stoppet.

Ved Helgelandssykehuset har de nå gjort endringer for å unngå at noe lignende skjer igjen.

– Vi innskjerper rutinene for utlevering av informasjon, utdyper Per Martin Knutsen.