Sykehusdirektør trekker seg

Administrerende direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset trekker seg. Årsaken er at styret i Helgelandssykehuset i dag vedtok at Hemnes og Leirfjord fortsatt skal være alternative lokaliseringssteder for nytt sykehus på Helgeland. Styret gikk dermed imot innstillingen fra direktøren og rapporten fra Sykehusbygg som begge mener at Leirfjord og Hemnes skal ut.