Må vente i seks år til på ny helikopterlandingsplass

Nordlandssykehuset i Bodø kan tidligst få ta i bruk egen helikopterlandingsplass om seks år. I mellomtiden må pasientene hentes med ambulanse på Bodø lufthavn.

Det står om sekunder når redningshelikoptre og ambulansehelikoptre kommer til norske sykehus med de hardest skadde pasientene.

Sykehusdirektør Eivind Solheim, Nordlandssykehuset

Evind Solheim

Foto: Andre Strand / NRK

Men ved Nordlandssykehuset i Bodø kan det tidligst lande helikoptre om seks-sju år.

– Det har å gjøre med utbyggingen i Bodø, der vi blant annet skal renovere høyblokken. Det kommer bygningskraner som skal bli stående fram til 2017/2018, sier rådgiver ved senter for utbygging ved Nordlandssykehuset, Eivind Solheim.

Stengt siden 1997

De høye kranene gjør der farlig å fly nært sykehuset. Dessuten er landingsplassen på sykehustaket så dårlig at luftfartstilsynet stengte den allerede i 1997. Det vil koste omlag 20 millioner kroner å reparere den og bygge pasienentheis ned til akuttmottaket. Men dette har ikke sykehuset sett seg råd til i denne omgang.

– Vi må ha ny finansiering for å kunne realisere et slikt prosjekt, sier Solheim.

Ser på alle sykehusene

Sykehusets egne tall viser at minst 30 pasienter i året trenger så rask livreddende hjelp at det er lite forsvarlig å måtte hente dem på flyplassen tre kilometer unna . Nå skal Helse Nord vurdere behovet for landingsplasser ved alle sykehusene i landsdelen.

– Nordlandssykehuset har fått en tydeligere rolle i behandlingen av alvorlige og hardt skadde pasienter. Det kan gjøre at dette blir mer aktuelt. Men vi har ikke endelig vurdert det. Første runde på den vurderingen blir når investeringsplanen skal behandles i juni 2011, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol i Helse Nord.

I 2017 har Nord-Norges nest største sykehus stått uten helikopterlandingsplass i 20 år.

Video Landingsplass Nordlandssykehuset Bodø

Landingsplass Nordlandssykehuset Bodø