Sykehus får kritikk

Statsforvalteren i Nordland har konkludert med at Helgelandssykehuset har brutt forsvarlighetsprinsippet for behandlingen av en pasient som døde, skriver iSandnessjøen. Pasienten fikk hjerteinfarkt i sykehussengen, og til tross for tre forsøk ble aldri akuttalarmen utløst. Statsforvalteren mener flere involverte vikarer ikke kjente til rutinene ved hjertestans.