NRK Meny
Normal

Sykehus får erstatningskrav - godtok anbud som ble levert til feil adresse

Et tilbud som havnet i feil postkasse skulle vært avvist av Helgelandssykehuset, ifølge klagenemnd. Nå kan sykehuset vente seg krav om erstatning.

Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen

Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen.

Foto: Morten Eriksen

Det var 1. september i 2015 at Helgelandssykehuset la ut en åpen anbudskonkurranse vedrørende et ombyggingsprosjekt i andre etasje ved sykehuset i Mosjøen. En kontrakt med en verdi på ni millioner kroner.

Tore Bratt

Kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset synes KOFAs avgjørelse er noe streng.

Foto: Pressebilde

Helgelandssykehuset endte opp med å velge et tilbud som Bademiljø Brødrende Skjervstad AS hadde levert på rørteknisk arbeid, skriver bygg.no. Og det skulle sykehuset ikke ha gjort, ifølge Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

– Da vi behandlet anskaffelsen mente vi at vi gjorde en riktig beslutning. Vi registrerer at KOFA ikke er av samme mening, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset til NRK.

Klagde

Bakgrunnen for at saken havnet hos KOFA var at Caverion Norge AS – som også hadde levert tilbud – mente Bademiljø Brødrende Skjervstad ikke hadde levert tilbudet sitt til riktig adresse.

De hadde levert papirene til en adresse i Mo i Rana, mens tilbudet skulle vært levert til en adresse i Trondheim, ifølge klagen til Caverion Norge.

Dermed bærer saken en del likhetstrekk med den såkalte konvoluttsaken mellom Hæhre Entreprenør og Statens vegvesen.

I denne saken mistet førstnevnte en milliardkontrakt fordi de leverte anbudet på feil adresse. Hære tok saken til retten, men tapte.

Gir medhold i klagen

KOFA var nylig ferdig med å behandle klagen. Her gir de Caverion Norge medhold.

Nemnda viser til at et tilbud skal avvises dersom det ikke er levert innen fristen, og at det i dette ligger at tilbudet følgelig må være kommet frem til rett leveringssted.

Dermed har Helgelandssykehuset begått en feil, skriver KOFA i sin konklusjon.

Vil kjøre anbudsprosesser elektronisk

Kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset synes avgjørelsen er noe streng. Han viser til at regelverket ble endret etter nyttår, der det nå åpnes for elektronisk innlevering av tilbud i anbudsprosesser.

– Får konklusjonen noen konsekvenser for dere?

– Nei. I og med regelendringene vil Helgelandssykehuset i fortsettelsen kjøre slike anbudsprosesser elektronisk.

Kan ikke se at det er gjort feil

Prosjektleder Esben Øksendal hos Bademiljø Brødrende Skjervstad var ikke klar over klagenemndas konklusjon når NRK ringer.

Han mener fortsatt de har levert til riktig adresse. Han blar litt i anbudspapirene, og kan ikke se at de har gjort feil.

– Nå er arbeidet ved sykehuset uansett fullført.

Vil fremme erstatningskrav

Kommunikasjonsansvarlig Helene Johansen i Caverion Norge AS

Kommunikasjonsansvarlig Helene Johansen hos Caverion Norge AS.

Foto: Harald Vingelsgaard

Kommunikasjonsansvarlig Helene Johansen hos Caverion Norge AS sier de er tilfreds med beslutningen til KOFA.

– Vi skulle vært tildelt denne kontrakten. Caverion er opptatt av å følge de spillereglene som det offentlige legger opp til, og det kan ikke være unntak for de forhåndsbestemte spillereglene for noen aktører.

– På bakgrunn av KOFAs beslutning vil Caverion nå fremme et erstatningskrav, sier Johansen.

Hvor mye de ser for seg i erstatning er det foreløpig for tidlig å si noe om.

At det vil fremmes krav om erstatning ønsker ikke Helgelandssykehuset kommentere.

Direktør Anneline Vingsgård i KOFA sier til NRK at problemstillingen i denne saken er svært uvanlig.

– Vårt inntrykk er at det kommer tilstrekkelig klart frem hvor tilbudet skal leveres. Fra 1. januar 2017 vil nemnda kunne ilegge et overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser. For andre brudd på regelverket kan mulige konsekvenser være at den som klager får tildelt kontrakten, at konkurransen blir avlyst, eller at det blir tilkjent erstatning, sier hun.