Ekspert: – Lettere å være syk i jobb enn i skole

Psykologspesialist mener det er mye lettere å være syk som voksen enn som elev på videregående. – Livet som ungdom er minst like strabasiøst som å være voksen.

Jon Tomas Finnsson

– Vi har bedre rettigheter som voksne i arbeidslivet enn det videregåendeelever har, sier Jon Tomas Finnsson.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

I en rapport fra Nordlands fylkeskommune kommer det frem at personlige årsaker og psykiske problemer er grunnen til at én av seks ungdommer velger å droppe ut av videregående utdanning.

Jon Tomas Finnsson ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Bodø mener det er alt for strengt på videregående skole for elever som sliter eller er syk.

Finnsson mener at fraværsregistreringa er for streng, og at det er mye lettere å være borte fra arbeidslivet enn fra skolen.

– Vi har bedre rettigheter som voksne i arbeidslivet enn det videregåendeelever har. Livet som ungdom er minst like strabasiøst som å være voksen.

– Et tegn i tida

Et økende problem er ifølge skolene at elever slutter fordi de ikke takler skolehverdagen på grunn av psykiske problemer.

– I perioder er det veldig mye stress, og man kan ha godt av å få koble av i noen dager uten å ha dårlig samvittighet. Uten å tenke at det er så galt, sier Finnsson.

– Hva tenker du om at den største avbruddsårsaken i den videregående skolen er sykdom eller personlige problemer?

– Det er bekymringsfullt at dette er den primære årsaken. Man skulle nesten ønske at det var skolefaglige årsaker til problemene. Det er vel blitt et tegn i tida at det er sånn det er i dag.

Sammensatte problemer

Finnsson mener at elever med vansker i skolen ofte overfører dette til personlige problemer. Psykologen sier stadig mer kalles personlige problemer i dag.

– Jeg mener at man skal være forsiktig med å tenke på det som psykisk sykdom, men at det er en vanskelig og utfordrende situasjon kan man si. Å si at elevene er psyke, i en sykehusforstand, synes jeg vi skal være forsiktige med.

– Problemene er nok veldig samensatte. Mange av elevene som faller fra på videregående begynte å falle ut på ungdomsskolen. De har kommet i et mønster.

Finnsson mener det er flere tiltak som må til for å få snudd den negative trenden.

– Vi kan blant annet sette fokus på ungdomsskolen og den økende graden av fravær der. Det andre er å lage videregående skoler hvor vi kan ha det vanskelig og likevel ha en sjanse til å komme tilbake.

Helsesøster møter elever med problemer

Anne Finvik

– Elevene kommer oftest hit med problemer som lettere depresjoner og angst, forteller helsesøster Anne Finvik.

Foto: John Inge Johansen.(c)NRK / NRK

I alt faller én av tjue elever ut av videregående skole. Bak tallene i rapporten skjuler det seg en god del ungdom med lettere psykiske problemer. Og når elevene sliter, er det ofte helesøsteren de møter.

– Elevene kommer oftest hit med problemer som lettere depresjoner og angst, forteller helsesøster Anne Finvik.

Det er også flere årsaker til at elevene tropper opp på hennes kontor.

– Ellers er det veldig variert. Det er problemer hjemme, det er spiseforstyrrelser, det er selvskading og flere sammensatte problemer. Mange har opplevd mobbing, og det preger dem jo videre, sier helsesøsteren.

Voksne kan sykmelde seg

Psykologekspert Finnsson mener det er langt lettere for voksne mennesker i arbeid å ta seg inn igjen etter en tung tid.

– Vi kan sykmelde oss noen dager eller ta noen dager med egenmelding om vi får det vanskelig.

– Er lettere psykiske plager blant ungdom egentlig normalt i vårt samfunn?

– Ja, det kan man. Det er en del av det å være menneske. Å ha det vanskelig i perioder. Kjærlighetssorg og familiære problemer. Vansker er del av det å være menneske, det er sånn det skal være.

Finnsson understreker at videregående skole ikke er for alle, og at toleranse må til også for å bedre situasjonen.

– Vi modnes i forskjellig tid, og vi interesserer oss for forskjellige ting. Noen av oss egner oss best i arbeidslivet. Vi må ikke stemple folk som tapere bare fordi de går andre veier i samfunnet, avslutter psykologeksperten.