NRK Meny
Normal

– Kebnekaise-ulykken en trussel mot miljøet

Svenske myndigheter frykter flydrivstoff og motorolje fra det havarerte Hercules-flyet skal true det sårbare høyfjellsmiljøet i Kebnekaise. – Lite trolig, mener norske eksperter.

Dårlig vær ved Kebnekaise fjellstue

Arbeidet på havaristedet har pågått i vel en uke. Nå frykter svenske myndigheter for miljøkonsekvensene.

Foto: Bjørn Erik Rygg lunde / NRK

Flyulykken ved Kebnekaise kan få alvorlige konsekvenser for miljøet, frykter Norrbotten fylkes krisehåndteringsavdeling.

– Spesielt er vi bekymret er de over store mengdene drivstoffet og motoroljen flyet hadde ombord som spres over isbreen. Det finnes en risiko for at drivstoffet renner ut i vassdrag i området, sier Karin Börjesson, leder for krishanteringsenheten, til Norrländska Socialdemokraten.

Hun peker på at det finnes få erfaringer fra liknende ulykker i samme type sårbare høyfjellsmiljø som i Kebnekaise.

– Det finnes mye kunnskap om oljeulykker til havs, men ikke i dette miljøet, sier hun.

Skal ta prøver

Vrakrester etter at det norske Hercules-flyet havarerte

Vrakrester etter at det norske Hercules-flyet ligger spredt på havaristedet.

Foto: Forsvarets spesialstyrker / FSK HJK MJK

Kebnekaise er avstengt fram til 15. april Snart er det høysesong for fjellturismen i ett av Sveriges mest populære og spektakulære turområdet. Kebnekaise er Sveriges høyeste fjell, og det finnes også få isbreer i Sverige. Så snart området er frigitt vil svenske myndigheter skal ta prøver i området. Dette arbeidet vil pågå utover våren og sommeren.

– Hva skjer nå og hva blir konsekvensene på sikt? Det er spørsmål vi må finne svar på.

Denne uka satt flere personer fra ulike enheter i fylkesadministrasjonen i Norrbotten i et møte med representanter fra Kiruna kommune og den svenske redningstjenesten.

– Vi vet at store mengder drivstoff og motorolje har blitt spredt over et stort område på isbreen. Men vi kjenner ikke konsekvensene, sier Börjesson til avisen.

Ulf Bergelin, som er sjef for länsstyrelsens miljøavdeling deltok på møtet.

– Vi har diskutert ulike aspekter og scenarier. Vi har også diskutert ansvarsforholdene, sier han.

– Flybensin fordamper

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har ingen grunn til å tro at flyulykken i Sverige vil føre til store miljøkonsekvenser.

– Det mest sannsynlige er at drivstoffet har fordampet i eksplosjonen. Dersom det hadde lekket ut drivstoff på breen, ville også denne fordampet raskt, sier senioringeniør Hans Jørund Hansen i Klif til NRK.no.

Årsaken til at flydrivstoff er at den består av store deler parafin.

– Parafin fordamper lett og forsvinner opp i lufta. Dermed vil det ikke være mye igjen, sier Hans Jørund Hansen.

– Sårbart fjellområde

Seksjonssjef Pål Spillum i Klima- og forurensningsdirektoratet sier at høyfjellsområder er mer sårbare for miljøforurensning enn i lavlandet.

– Dette gjelder både flora og fauna. Oljeforurensning brytes også ned mye langsommere. Vi har likevel ikke noen grunn til å tro at denne ulykken skal påvirke miljøet i vesentlig grad, selv om det vil ligge vrakrester spredt over et større område, sier han til NRK.no.

Vil koste mer enn det smaker

Her leter svensk politi etter levninger i Kebnekaise

Her leter svensk politi etter levninger i Kebnekaise

Foto: Norrbotten polis

Han sier det trolig være vanskelig å foreta en opprydding av både vrakdeler og av eventuell grunnforurensning som følge av drivstoff og olje.

– Det skyldes blant annet at det er et område uten veier, og hvor opprydding i seg selv kan påføre naturen større inngrep enn selve forurensningen. Dette er uansett noe svenske myndigheter må ta stilling til, sier seksjonssjef Pål Spillum til NRK.no.

– Ingen akuttsituasjon

Karin Börjesson sier til Norrländska Socialdemokraten at situasjonen i dag ikke er akutt.

– Men det er viktig at vi allerede nå begynner å jobbe med disse spørsmålene.

Kart over Kebnekaise
Foto: Det svenske sjøfartsverket