Svensk PCI-senter vil hjelpe Bodø

Dersom universitetssykehuset i Tromsø ikke vil hjelpe Nordlandssykehuset i Bodø med å opprette PCI-senter for hjertesyke, vil svenskene hjelpe til.

Agneta Johanson holder en modell av et hjerte

Hjertespesialist Agnethe Johansson og Sunderby sykehus tilbyr Nordlandssykehuset hjelp.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Vi kommer og hjelper dere. Det er bare å ringe, sier hjertespesialisten fra Sverige muntert.

Agneta Johansson er hjertespesialist og PCI-operatør ved Sunderby Sykehus i Sverige. Hun kommer med klar beskjed til sykehuset i Bodø.

Hun er uenig i at et PCI-senter i Bodø vil svekke fagmiljøet i Tromsø. Da Sunderby Sykehus skulle bygge opp sitt PCI-senter i 2004, sto de overfor akkurat den samme konflikten. Umeå ville ikke hjelpe til.

Sunderby sykehus i Sverige

Sunderby sykehus i Norrbotten i Sverige.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men da vedtaket først ble gjort, hjalp Umeå til med å få bygget opp fagmiljøet i Sunderby. Nå har Sunderby to fast ansatte PCI-operatører, og får snart flere. Til sammenligning har Tromsø sju operatører, som mener de er små i skandinavisk sammenheng.

– Jeg tror aldri det er sånn at et universitettssykehus har fått så lite å gjøre at det har gått utover kvaliteten, bare fordi et annet sykehus har begynte med virksomheten i nærheten. Slik fungerer det ikke, sier hun.

Mange vil hjelpe

Overlege og hjertespesialist Anders Hovland ved Nordlandssykehuset, er glad for at svenskene tilbyr hjelp.

Hjerteovervkningen i Bodø, overlege Anders Hovland

Overlege Anders Hovland, ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Barbro Andersen

– Det er kjempehyggelig at svenske venner og kolleger ser at dette er en viktig ting å komme i gang med, og vil hjelpe oss. Jeg har også fått uformelle kontakter fra andre sykehus i Norge som mener det samme som Sunderby, sier han.

Håper på nordnorsk samarbeid

Overlegen ved Nordlandssykehuset har fortsatt tro på et PCI-senter til Bodø og mener at et godt samarbeid i nord er mest gunstig, og håper at også UNN vil ombestemme seg.

– Selv om de er erfarne de operatørene som skal hjelpe oss, kan det være at de vil diskutere enkeltpasienter med kolleger som er på jobb på UNN. Der finnes det elektroniske løsninger som gjør at man kan se på bilder sammen og diskutere dette med modersenteret.