Hopp til innhold

Svein Valle vigslet som biskop i Bodø

Med kong Harald og biskoper fra flere land til stede under høytidsgudstjeneste i Bodø domkirke, ble Svein Valle søndag vigslet som ny biskop i Sør-Hålogaland.

– Du går inn i et verv som er 2000 år gammelt, sa preses (den ledende biskopen) i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, i sin tale til den nye biskopen.

Tveit tok i talen også opp at kirken var en del av uretten som ble begått mot blant andre samene under fornorskningspolitikken.

– Nå skal du lede et bispedømme som har særlig ansvar for lulesamisk kirkeliv, du har gjort deg kjent med det, og du har tatt initiativ til at det skal komme til uttrykk også i dag.

Tveit trakk også de lange linjene bakover og fremover.

– Og så skal du føre linjen videre fra apostlene, via kristenretten til dagens folkekirke, og være kirke for alle folk her til lands, videre inn i en ukjent fremtid.

Da preses avsluttet sin tale, gikk Svein Valle fram til alterringen og avga troskapsløfte. Så knelte han ned, biskoper og andre representanter for kirken kom fram, la hendene sine på han hode og var med på forbønn for den nye biskopen.

Etter forbønnen hengte Tveit bispekorset rundt halsen til Valle, som så snudde seg mot forsamlingen og ble møtt av applaus.

Deretter tok den nye biskopen over ledelsen av gudstjenesten, som fortsatte med trosbekjennelse, lesing fra evangeliet, preken, bønn og nattverd.

Den nye biskopen i Sør-Hålogaland, som utgjøres av Nordland fylke, er 57 år gammel, gift og har tre voksne barn. Valle er født og oppvokst i Bodø.

Valle har blant annet jobbet i KFUK-KFUM, som sjømannsprest, kapellan, sogneprest, studentprest og domprost.

(NTB)

Vigsling av Svein Valle som ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK