Svært stor snøskredfare i nord – ber folk unngå skredutsatte og bratte områder

Faregraden for snøskred er på rødt nivå flere steder i Nord-Norge etter væromslag. NVE ber turgåere holde seg unna potensielt farlige fjellområder.

I Nordkapp utløser Statens vegvesen snøskred.

Statens vegvesen utløser skred i Nordkapp. Sånn blir de kvitt de store snømassene, og trygger veien for deg og meg. Foto: Trond Jøran Nilsen, Statens vegvesen.

Kombinasjonen av svake lag i snødekket, nedbør og vind gjør at flere områder i Nord-Norge er svært utsatt for skred spesielt onsdag og torsdag.

– Det har gått en del skred de siste dagene. Det er både skred som har løsnet av seg selv og utløste av skiløpere. Det er også ventet en del snø og vind i dag, sier vaktleder i snøskredvarslingen i Norge Håvard Thorset.

Enkelte steder utløser Statens vegvesen skred med vilje for å gjøre utsatte vegstrekninger og områder tryggere.

Nedbøren gjør at det bygger seg opp vekt oppå de svake lagene, og skredvarslingen venter derfor at det vil gå flere større, naturlige skred i løpet av dagen.

Nær å bli tatt av skred

En av forutsetningene for et skred er at terrenget er bratt nok. 30 grader brukes ofte som grensen for hva som bidrar til at snødekket blir ustabilt.

Mandag gikk det et snøskred i Jomfrudalen like nord for Svolvær, hvor en person var nær å bli tatt av skredet. Senest i helga rådet NVE folk til å legge turen til sikre områder etter mye nedbør og stor snøskredfare også da.

snoskred

Mandag gikk det et snøskred like nord for Svolvær i Lofoten. En person var nær å bli tatt av skredet, men slapp unna uten skader.

Foto: Lasse Størkersen / Svolvær Røde Kors Skredgruppe

Advarer mot fjernutløsning av skred

Ved faregrad tre og fire er rådet å unngå både bratt terreng og skredterreng.

– Vi har også situasjoner hvor det har vært fjernutløsning av skred. Det vil si at man ikke bare bør unngå skredutsatt terreng, men også holde god avstand til skredterreng, sier Thorset.

De råder folk til å ikke oppsøke områder med over 30 graders helling.

Toppturene gir utfordringer

Med et typisk kystklima kombinert med alpint fjellterreng endres klimaet raskt fra kulde til mildvær. Ifølge reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten kan det godt være snø, is og tørrsnø om hverandre flere steder.

Et problem de ser er at utenlandske turaktører med lite kjennskap til de norske fjellområdene tar med seg turfølger på skitur i fjellheimen, ofte uten å snakke med lokalkjente.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten

Elisabeth Dreyer håper på en sertifiseringsordning for vinterguider.

Foto: Tommy Andreassen

– Jeg tror utfordringene er at man har for lite kunnskap når man kommer inn i ukjente områder i forhold til dette med klima. Det vi ofte ser i ulykker er at det ofte ikke er lokale som har vært involvert, sier hun.

Dreyer ser for seg at man i fremtiden kan ha en sertifiseringsordning for vinterguider hvor man kan tilby kurs til de som arrangerer turer eksempelvis i skredutsatt terreng.

Flest skred i Troms

Av de tre nordligste fylkene er det Troms som har hatt flest skred de siste dagene. Årsaken er at det skal være her snødekket er mest ustabilt.

– Derfor venter vi noen flere og større skred enn hva vi venter i Nordland. Ellers er det en forholdsvis lik situasjon, sier vaktlederen.

Han råder folk til å også være oppmerksomme i skogterreng og spesielt i grensen mellom skog og fjell.

– I Troms har det gått noen skred i skogterreng de siste dagene. Her går det sjelden skred eller, sier han.