SV-topp vil døpe om store havområder i nord

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil slette ordet konsekvensutredning fra ordbøkene og gi flere av de store havområdene i Nord-Norge nye navn.

Torgeir Knag Fylkesnes

– TA HAVET TILBAKE: Oljenæringa har gitt dem rare og upersonlige navn som «Troms II», «Nordland V» og «Nordland VI». De opprinnelige navnene er fortrengt, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som er stortingsrepresentant for SV i Troms.

Foto: Carsten Aniksdal

Det var Dagbladet som først omtalte saken på SV-landsmøtets første dag.

– Altfor lenge har vi latt oljenæringa få gi sine navn på havområder som befolkninga i Nord-Norge har brukt i tusenvis av år. Dette er havområder som folk har egne navn på, og som brukes daglig. Oljenæringa har gitt dem rare og upersonlige navn som «Troms II», «Nordland V» og «Nordland VI». De opprinnelige navnene er fortrengt, sier Torgeir Knag Fylkesnes, som er stortingsrepresentant for SV i Troms.

Tar saken opp i Stortinget

Han mener man har skapt en situasjon hvor disse havområdene føles fjerne og fremmedgjort.

– Når oljenæringen og oljelobbyen snakker om å åpne «Nordland V» og «VI», bruke de språket til å utøve makt. Ved å bruke disse fjerne begrepene blir folk villedet. Vi ønsker å ta havene tilbake og begynne å kalle dem det fiskere og folk langs kysten alltid har kalt dem, sier Fylkesnes, som vil ta saken opp i Stortinget.

Vil kaste «konsekvensutredning» på dynga

Lofoten etter stormen

HVA BØR HAVET HETE? Hva havområdene utenfor Nordland egentlig bør hete, har ikke SV-politikeren fasiten på. Her fra Lofoten.

Foto: John I Berg

Stortingsrepresentanten har også sett seg inderlig lei på ordet konsekvensutredning. Nå vil ha han ordet fjernet fra ordbøkene og erstatte ordet med åpningsvurdering.

Alle vet at det ikke er snakk om å utrede konsekvensene av petroleumsvirksomhet. Det er snakk om en åpningsvurdering. Konsekvensutredning er ledd i en åpningsprosess og erfaringene viser at felt som er konsekvensutredet i all hovedsak åpnes for boring. Da kan man like greit kalle en hammer for en hammer, sier Fylkesnes til NRK.

Hva skal barnet hete?

– Hva skal man kalle «Nordland VI» for?

– Tja. «Nordland VI» er jo den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden. Det er ulike meninger om hva havet heter. Det tenkte jeg vi skulle overlate til folket som bruker havet. Men Røstbanken og Røsthavet er jo kjente begreper, sier Fylkesnes.

Han tror at dersom folket, myndighetene og oljenæringa slutter å bruke dagens begreper, vil flere få opp øynene for hva som står på spill utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Navn som ikke er oppfunnet på et kontor i Oljedirektoratet vil gi en mer virkelighetsnær diskusjon, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

STRIDENS KJERNE: Nordland VI er den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden. Nordland VII er havområdet utenfor Vesterålen og Troms II strekker seg fra Senja og nordover.

Foto: Oljedirektoratet